Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

ułatwienie zatrudniania przez start-upy

2018-11-13 09:29:21 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 1 Głosów przeciw: 1

Firmy o statusie START-UP (np. takie które mają roczny przychód do 300 tys. zł) powinny mieć możliwość zatrudniania pracowników bez konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za pracowników (były by one opłacane przez budżet państwa). Startupy są firmami jednego produktu i do jego stworzenia potrzebują niewielkiej liczby pracowników o wyjątkowych kwalifikacjach na względnie niedługi czas, którzy swoją pracę wykonują w bardzo elastyczny sposób (często niedający się ubrać w rygory umowy o pracę). Zatrudnienie często jest ściśle związane z opracowaniem konkretnego produktu i ma charakter projektowy.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. Analiza pomysłu wskazuje, że nie będziemy mogli go wdrożyć. Zależy nam na pomysłach, które zawierają konkretne propozycje zmian w prawie, dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wprowadzenia ich w życie nie przewyższają aktualnych możliwości państwa i jest realna możliwość realizacji pomysłu w obecnych warunkach. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze

Autor: Łukasz / Dodany: 2019-09-14 20:25:55

"były by one opłacane przez budżet państwa". Czyli i tak Ty byś za nie płacił, po co więc chcesz jeszcze płacić prowizję dla Państwa za pobranie dodatkowych podatków, zatrudnienie urzędników itd.?