Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Ułatwienie zatrudniania przez start-upy - zatrudnienie okazjonalne

8
Głosów za: 14 Głosów przeciw: 6

Firmy typy start-up (np. takie które osiągają obrót roczny do 300 tys. zł) powinny mieć możliwość zatrudniania pracowników do wykonania krótkotrwałych zadań, robót bez konieczności odprowadzania składek od wypłacanych wynagrodzeń, niezależnie od formy zatrudnienia. Taka formuła zmniejszyłaby ryzyka zawiązane z testowaniem nowych modeli biznesowych przez firmy oraz zatrudnianie niewykwalifikowanego personelu. Z czasem gdy pracownik nabędzie kwalifikacji stanie się na tyle cenny dla pracodawcy, że ten zaproponuje mu trwałą formę współpracy np. umowę o pracę.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze

Autor: Przemysław / Dodany: 2016-06-09 13:40:20

To może dodam uzasadnienie - obciążenia pracy muszą być na tyle niskie, że niepotrzebne będą takie wynaturzone twory. Dlaczego chcesz pozbawić kogoś partycypowania w systemie emerytalnym i zdrowotnym ? Tylko dlatego, że z Twojego punktu widzenia nie jest dla Ciebie "cenny"? I daj spokój z tymi START-UPami - to jest jakaś nowomowa, która nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.


Autor: Przemysław / Dodany: 2016-06-09 13:35:55

Dobry pomysł na szkodliwe prawo:)


Autor: Andrzej / Dodany: 2016-06-15 20:50:26

Dobre prawo powinno służyć ludziom, nie krępować ich działalności.Opierając się na 25-letnim doświadczeniu w prowadzeniu firmy wiem, że sytuacja zmusza do obchodzenia prawa nie tylko w start-upach, ale w małych przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych, usługowych, w rolnictwie itp. Proponuję, aby kandydat na pracownika spisał z przyszłym pracodawcą pisemną umowę zawierającą wzajemne zobowiązania. Przyszły pracodawca ubezpieczyłby kandydata od nieszczęśliwych wypadków na okres trwania umowy w dowolnej firmie ubezpieczeniowej, dołączając kopie umowy jako załącznik ubezpieczenia. Nie powodowałoby to żadnych innych skutków prawnych. Ostatecznie egzamin sprawdzający kandydata nie powoduje żadnego przychodu (jest ryzyko straty). Wysokość ubezpieczenia np. 0,5 zł/dziennie kandydat na pracownika biurowego, 2 zł/dziennie na kombajnistę. Czas trwania umowy np. 5 dni roboczych (to pod dyskusję) oczywiście między tymi samymi osobami można zawrzeć tylko jedną taką umowę w życiu. Pracownik „cenny” zostaje , pracownik mniej „cenny” odchodzi po wypełnieniu przez strony warunków umowy.