Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

UDT dla sprzętu z zagranicy

2018-10-08 11:48:23 Pomysł został odrzucony.
2
Głosów za: 2 Głosów przeciw: 0

Na chwile obecna jest tak iż np. ściągając z Włoch podnośnik koszowy o zasięgu np. 60 m (w pl mamy ok 4 takie) do wykonywania pracy na wysokości konieczne jest po przywiezieniu tego podnośnika zarejestrowanie go (procedura jak dla urządzenia nowego) w UDT. Informacje o procedurze dostępne pod linkiem https://www.udt.gov.pl/faq/dozor-techniczny/rejestracja-urzadzenia koszty http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1675. Każde urządzenie techniczne na terenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej podlega w swoim macierzystym kraju regulacja sprowadzając urządzenie powinniśmy honorować przepisy z kraju pochodzenia. W omawianym przypadku istnieją Włoskie przepisy i dopuszczenie jednostki krajowej do użytkowania. Problem z rejestrowaniem urządzenia w polskim UDT polega na tym iż jest to czasochłonne należy posiadać dokumentacje w języku POLSKIM (nawet w przypadku gdy urządzenia ściągamy z włoskim operatorem), konieczne jest umówienie wizyty z iniektorem UDT czasochłonność oraz dokonanie opłaty. Nie ma znaczenia czy sprzęt będzie pracował 4 dni czy 9 miesięcy w na terenie Polski procedura jest jednoznaczna. Rejestracja w Polsce wg mnie nie jest wymagana a prowadzi jedynie do fikcji prawnej. Urządzenia powinny podlegać ale okresowej kontroli i wpisie w dzienniku konserwacji przez uprawnionego technika (tak to wygląda po rejestracji) w omawianym przypadku podnośnika koszowego jest to wpis konserwacyjny co 30 dni. Usługa transgraniczna powinna być rozszerzone o przedmiotowa sprawę bez konieczności dodatkowych działań poza rozsądnymi jak przeglądy okresowe z godnie z obowiązującymi w pl czasokresami na ogół co rok, przeglądy konserwacyjne w zależności od typu sprzętu od 30 dni do 90 dni, szkolenie stanowiskowe pracownika operatora na terenie rp.

pytanie wysłane dwa razy

Komentarze