Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Ulga na budownictwo czynszowe

1
Głosów za: 1 Głosów przeciw: 0

Jednym z kluczowych wyzwań jakie stoją przed naszym krajem jest pobudzenie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, a szczególnie umożliwienie młodym ludziom odpowiedniego miejsca zamieszkania na życiowym starcie. Prowadzona na ten temat publiczna debata koncentruje się wokół kilku wątków i propozycji. Ważne jest, aby proponowane i forsowane rozwiązania uwzględniały interes gospodarczy całej naszej wspólnoty ekonomicznej, a nie skupiały się na propozycjach dobrych tylko dla jednej branży. Warto również skorzystać z rozwiązań sprawdzonych w Polsce oraz w innych krajach. Zdaniem Fundacji „Pomyśl o Przyszłości” najlepszym i sprawdzonym rozwiązaniem, które może skutecznie pobudzić rozwój budownictwa mieszkaniowego w naszym kraju jest powrót do ulg podatkowych przeznaczonych dla osób inwestujących w budownictwo czynszowe. W Polsce wykształciła się już bardziej zamożna grupa społeczna która dysponuje nadwyżkami środków pieniężnych. Zamiast środki te przeznaczać na konsumpcję mogliby – odpowiednio zmotywowani systemem podatkowym – inwestować w rynek nieruchomości budując mieszkania na wynajem. Takie rozwiązanie posiada szereg zalet ważnych dla całego polskiego społeczeństwa. Najważniejsze z nich to: 1. Pobudzenie zamożnych obywateli do inwestowania w rozwój polskiej gospodarki, a nie tylko w indywidualną konsumpcję. 2. Zwiększenie podaży mieszkań przeznaczonych na wynajem doprowadzi do większej konkurencji wśród wynajmujących, co z kolei będzie miało wpływ na obniżenie kosztów najmu. Dzięki temu mieszkania dostępne będą też dla młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową. 3. Realnie wpłynie na zwiększenie ilości mieszkań na wynajem w naszym kraju. 4. Zmniejszy udział szarej strefy w budownictwie, gdyż staranie się o ulgę podatkową będzie wymagało rejestracji kosztów budowy/zakupu nieruchomości. 5. Zmniejszy szarą strefę na rynku najmu mieszkań, gdyż warunkiem ulgi podatkowej może być rejestracja umowy najmu. 6. Wprowadzenie takiego systemu ograniczy inwestycje realizowane w tzw. systemie gospodarczym, a zwiększy ilość inwestycji prowadzonych poprzez tzw. inwestora zastępczego (firmy budowlane i developerskie). Prowadzić to będzie do optymalizacji kosztów budowy i sprzyjać rozwojowi projektowania i technologii budownictwa. W konsekwencji polskie budownictwo stanie się bardziej konkurencyjne na arenie międzynarodowej. 7. Wyższa podaż mieszkań na wynajem doprowadzi do większej mobilności obywateli, którym łatwiej będzie podjąć decyzję o przeprowadzeniu się w poszukiwaniu pracy a to dodatkowo wpłynie na zwiększenie konkurencyjności całej polskiej gospodarki. 8. Takie rozwiązanie nie powoduje, że rozwój budownictwa będzie odbywał się kosztem innych działalności jak to jest w przypadku rządowych dotacji. Dopłaty rządowe skierowane na budownictwo zmniejszą nakłady w innych branżach np. na infrastrukturę drogową. 9. Takie rozwiązanie angażuje w znacznej większości prywatny, a nie publiczny kapitał. Finansowanie mieszkań z publicznego kapitału jest mniej efektywne, gdyż zawsze wiąże się z kosztami utrzymania aparatu państwowego pobierającego i dystrybuującego podatki. 10. Nie tylko doprowadzi do ożywienia pogrążonej w kryzysie branży budowlanej, ale także innych gałęzi gospodarki np. przemysł AGD, wyposażenie mieszkań.

Komentarze