Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Uproszczone sprawozdania finansowe JDG i SC

1
Głosów za: 1 Głosów przeciw: 0

Od momentu wprowadzenia publikacji sprawozdań finansowych spółek kapitałowych na platformie MS bardzo poprawiła się możliwość weryfikacji płynności finansowej i sytuacji ekonomicznej potencjalnego kontrahenta. Do sprawdzenia, czy nasz klient, kontrahent, czy przyszły wspólnik ma się dobrze wystarczy kilka kliknięć. Pozwala to na zweryfikowanie, czy obroty takiego podmiotu pozwalają przypuszczać, że współpraca z nim będzie owocna, czy też ocenić, czy posiada odpowiednie zabezpieczenie po stronie pasywów. Równie cenna jest także informacja, że podmiot taki sprawozdania nie opublikował wcale dzięki czemu łatwo uniknąć potencjalnie niebezpiecznej współpracy. Warto zauważyć, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, czy spółki cywilne także operują na rynku i osiągają niekiedy obroty mogące zawstydzić niejedną spółkę kapitałową. Stąd też istnieje realna potrzeba ujawniania rocznych sprawozdań w np. uproszczonej formie w odniesieniu do osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, bądź spółek cywilnych. Takie rozwiązanie - jak wskazano powyżej - pozwoli na wstępną weryfikację potencjalnego kontrahenta pod kątem obrotów, sytuacji finansowej, kondycji ekonomicznej oraz uniknąć tym samym wchodzenia w relacje z niebezpiecznymi podmiotami.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy poprzez zgłaszanie kolejnych pomysłów, a także ocenianie i komentowanie innych propozycji.

Komentarze