Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Usługa transgraniczna - uznawanie kwalifikacji

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Usługi operatorów sprzętów regulowane są Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. poz. 1263). Sprowadzając operatorów tych sprzętów z UE, którzy mają już zdobyte w tych krajach uprawnienia zgodnie z przepisami obowiązującymi w krajach macierzystych konieczne jest przeprowadzenie operacji usnania kwalifikacji. Podstawa prawna: Ustawa: Dz.U. 2016 poz. 65 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Rozdział 4 Świadczenie usługi transgranicznej Art. 31 Wzór oświadczenia przedsiębiorcy: Dz.U. 2016 poz. 1156 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wzór skąd pobrać dokumenty / informacje Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn http://cksom.imbigs.pl/index.php?page=pobierz Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn tel. 22 853 81 14, fax 22 843 59 41 Zwracając się z pismem o uznanie kwalifikacji INSTYTUT wydaje decyzje „odmawia się wszczęcia postępowania” – co znaczy że nie jest konieczne podejmowanie działań doszkalających lub egzaminów. Za wydanie takiej decyzji konieczne a jest opłata w wysokości chyba ok 700 pln za człowieka. Mając takich pracowników jako operatorów np. koparek na budowie podczas inspekcji PIP bez decyzji odmawiającej wszczęcia postępowania przez Instytut będziemy podlegać procedurze mandatowej ze względu na dopuszczenie do pracy pracownika bez wymaganych kwalifikacji.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji uznaliśmy Twoją propozycję za zasadną. Z uwagi na skalę wymaganych zmian lub inne uwarunkowania, jej wprowadzenie w życie prawdopodobnie może nastąpić dopiero w późniejszym czasie. Przekażemy Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, którego ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze