Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Usprawnienie procesu eksportu poprzez likwidację najbardziej powszechnych problemów

2018-08-22 12:35:56 Pomysł został odrzucony.
1
Głosów za: 1 Głosów przeciw: 0

Największymi problemami z zakresu eksportu są poniższe zagadnienia: 1. Oficjalne cenniki naszych produktów (szczególnie na terenie krajów byłego bloku wschodniego oraz na terytorium Iranu) nie są respektowane przez lokalne Urzędy Celne. Celnicy podważają wiarygodność cenników (nawet w przypadku legalizowania ich w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Ambasadach danych krajów w Polsce) i sami naliczają stawki za rozclenie wg „umownej” taryfy funkcjonującej w Urzędzie Celnym 2. Sztuczne i nieoczekiwane zawyżanie stawek celnych na oleje importowane w celu blokowania dostępu do lokalnego rynku (np. Iran, Armenia) 3. Konieczność skomplikowanej rejestracji eksportera na Państwowej Giełdzie w Turkmenistanie dla każdej transakcji z osobna 4. Skomplikowane procedury certyfikacyjne Soncap dotyczące badań inspekcyjnych przed wysyłką towaru (Liberia, Nigeria, Kenia, Wybrzeże Kości Słoniowej) 5. Konieczność certyfikacji (przyjazdy organów certyfikacyjnych do Gdańska na koszt własny naszej firmy) w Uzbekistanie. Utrudnianie procesu wejścia na rynek przez organy i korupcjogenny charakter pracowników organów certyfikujących utrudniający formalne zakończenie procesu certyfikacji

brak propozycji zmiany przepisów

Komentarze