Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Usprawnienie procesu uzyskiwania wiz dla pracowników spoza UE

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Chcielibyśmy zgłosić trudności w uzyskiwaniu wiz dla pracowników spoza UE chcących przyjechać do Polski. W niektórych obszarach przemysłu w regionach o niskim bezrobociu niezwykle trudne jest dla nas zatrudnienie pracowników lokalnie, stąd próbujemy pozyskać ich w innych krajach, po przeszkoleniu w naszych zagranicznych fabrykach. Uprzejmie prosimy o rozważenie ułatwienia nam składania aplikacji wizowych i umawiania spotkań w placówkach konsularnych. W szczególności prosimy o wsparcie w procesie umawiania wizyt w Konsulacie Generalnym RP w Mumbaju. Obecnie obowiązujący system elektronicznego umawiania jest niewydolny, a z naszej perspektywy wręcz nie funkcjonuje. W kwietniu 2018 roku otrzymaliśmy decyzję Wojewody o wydaniu zezwolenia na pracę. Jednak od maja 2018 roku do chwili obecnej brak jest wolnych terminów na umówienie wizyty w Konsulacie RP w Mumbaju. Nie pomogła również nasza prośba skierowana do Konsulatu o umówienie terminu z pominięciem systemu e-rezerwacji. Wierzymy, że stworzenie systemu dla polskich firm, po satysfakcjonującym uwierzytelnieniu użytkowników takiego systemu, pozwoliłoby rozwiązać te problemy i przyczynić się zarówno do bardziej efektywnej pracy polskich placówek konsularnych, jak i zwiększenia poziomu satysfakcji polskich przedsiębiorców.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze