Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

W wolnym rynku nie dyskryminować przedsiębiorców i objąć tymi samymi procedurami kontroli konkurencję, podmioty niebędące przedsiębiorcami..

2018-07-27 10:04:49 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

OBO 49. Proponuję, aby w wolnym rynku nie dyskryminować przedsiębiorców i objąć tymi samymi procedurami kontroli konkurencję, podmioty niebędące przedsiębiorcami. Dokładniej proponuję, aby szczegółowe procedury kontroli „krok po kroku” umieszczone w Internecie na stronach WIORIN, dotyczyły nie tylko przedsiębiorców, to jest z „ Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin”, ale bezwzględnie również podmiotów niebędących przedsiębiorcami w szczególności ODR-y prowadzące szkolenia dla właścicieli sprzętu i uczelnie prowadzące szkolenia dla diagnostów przedsiębiorców, to jest wszystkich z „ Rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin”. W uzasadnieniu podaję, że to jest kolejny z możliwych sposobów polepszenia warunków konkurencyjności rozwoju przedsiębiorczości i tym samym zmniejszenia ilości, używanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin bez ważnego potwierdzenia jego sprawności technicznej.

Komentarze