Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Zintegrowany system informacji dla podatnika

2016-06-23 10:33:47 Pomysł jest w trakcie konsultacji wewnętrznych.
16
Głosów za: 16 Głosów przeciw: 0

Obecnie działa kilka rejestrów dotyczących przedsiębiorców: rejestr przedsiębiorców w KRS, rejestr w CEIDG, REGON, rejestr czynnych podatników VAT, rejestr podatnika na portalu podatkowym, rejestr w NPI ZUS. Należałoby je zastąpić jednym zintegrowanym rejestrem, który zawierałby dane wszystkich przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi i prawnymi oraz podmiotów nie będących przedsiębiorcami, które podlegałyby wisowi do tego rejestru zamiast do każdego z w/w osobno. Dostęp do tego rejestru powinien być zróżnicowany i uzależniony od poziomu autoryzacji. Zatem wszyscy powinni mieć możliwość odszukania danego podmiotu po jego danych identyfikacyjnych (nazwie, NIP-ie, adresie itp.) i sprawdzenia czy taki podmiot jest płatnikiem VAT, czy prowadzi działalność, w jakiej formie płaci podatki, jaka działalnością się zajmuje, czy jest płatnikiem ZUS czy KRUS i czy są u niego ubezpieczeni. Natomiast dostęp pełny powinna mieć do swojego konta tylko osoba z możliwością jednoznacznej autoryzacji, a pobierać dane np. o wielkości zatrudnienia, niezaleganiu ze składkami i podatkami itp. mogłyby tylko osoby z certyfikatem (podpis elektroniczny). To uprościłoby i ułatwiło innym działalność.

Komentarze