Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Zmiana treści ZAŚWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU.

2018-07-27 10:06:32 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Proponuję, w ZAŚWIADCZENIU O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU zastąpić treść pozycji 1 „Pozytywny (P)”, treścią: „Bez uwag” i treść pozycji 2 „Negatywny (N)”, treścią: „Uwagi jak na drugiej stronie zaświadczenia”. Uwagi na drugiej stronie zaświadczenia dotyczące WYNIKU BADANIA POJAZDU, podzielić na dwa rodzaje: 1. Uwagi, które należy usunąć do 30 km przebiegu, na dojazd do miejsca parkowania i warsztatu naprawczego, w terminie do następnego badania. 2. Uwagi, które należy usunąć w terminie do następnego badania bez limitu kilometrów. Usunięcie uwag, w tym kupno części zamiennych i dokonane naprawy powinny być udokumentowane paragonami, fakturami, przez warsztat naprawczy, z wpisem aktualnego odczytu licznika przebiegu pojazdu w momencie naprawy. W przypadku nie usunięcia uwag z poprzedniego badania nie powinno być wydawane kolejne ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU.

Komentarze