Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Zmiana przepisów dotyczących ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

2018-11-13 09:30:05 Pomysł został odrzucony.
-2
Głosów za: 4 Głosów przeciw: 6

W związku z dynamicznym rozwojem przedsiębiorczości oraz kreowaniem nowych modeli biznesowych zasadna jest rewizja ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zmiany powinny umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej (i posiadanie udziałów w spółkach prawa handlowego) osobom pełniącym funkcje publiczne z zastrzeżeniem że nie będzie ona rodzić podejrzeń o konflikt interesów. Obecne możliwości kontroli i monitorowania działalności gospodarczej pozwalają na wprowadzenie skutecznych mechanizmów zapewniających oddzielenie działalności publicznej od działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne. Ponadto dopuszczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej (i posiadania udziałów w spółkach prawa handlowego) osobom pełniącym funkcje publiczne umożliwiłoby angażowanie się ich w organizację przedsiębiorstw społecznych.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. Analiza pomysłu wskazuje, że nie będziemy mogli go wdrożyć. Zależy nam na pomysłach, które zawierają konkretne propozycje zmian w prawie, dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wprowadzenia ich w życie nie przewyższają aktualnych możliwości państwa i jest realna możliwość realizacji pomysłu w obecnych warunkach. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze

Autor: Przemysław / Dodany: 2016-06-09 13:21:30

Absolutnie się nie zgadzam. Albo funkcja publiczna, albo biznes. Wszystko inne zawsze zakończy się patologią.