Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Zmiany we wpisie do CEIDG dokonywane przez profesjonalnego pełnomocnika

2017-07-05 09:40:52 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Osoba prowadząca działalność gospodarczą (zarejestrowaną w CEIDG) ma prawo ustanowić pełnomocnika, może to zrobić tylko poprzez swoją osobistą wizytę w urzędzie. Ustanowiony pełnomocnik będzie miał prawo do dokonywania określonych zmian w treści wpisu. Jeżeli tak ustanowiony pełnomocnik jest adwokatem lub radcą prawnym lub doradcą podatkowym i posługuje się profilem zaufanym lub podpisem certyfikowanym, to system (CEIDG) winien pozwalać na zgłaszanie elektroniczne ( za pomocą platformy e-PUAP) zmian w tych miejscach wpisu dla których takie zmiany są dopuszczalne. Profesjonalny pełnomocnik zrobi to z wykorzystaniem uwierzytelniających go narzędzi elektronicznych jakie posiada. Proponowane rozwiązanie pozwoli na późniejszą oszczędność czasu, gdyż wszystkie konieczne zmiany będą mogły być dokonywane elektronicznie przez pełnomocnika, a nie osobiście przez osobę, która takiego pełnomocnika ustanowiła.

przedsiębiorca wpisany do CEIDG ustanawia pełnomocnika w pisemnym dokumencie pełnomocnictwa. Nie jest do tego konieczna wizyta w urzędzie. Jeżeli w treści (zakresie) pełnomocnictwa jest również możliwość zmiana treści wpisu w CEIDG pełnomocnik sam może udać się do urzędu i dokonać zmiany treści wpisu mocodawcy - przedsiębiorcy - wpisując siebie jako pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnik posiada profil zaufany ePUAP to z chwilą wpisania go jako pełnomocnika przedsiębiorcy z CEIDG, w profilu ePUAP pełnomocnika jest aktywowana funkcjonalność, która pozwala na modyfikację treści wpisu mocodawcy on-line. Zatem na podstawie obecnie obowiązujących przepisów i rozwiązań technicznych - ustanowiony pełnomocnik, który ma profil zaufany może dokonywać wszelkich zmian we wpisie mocodawcy bez wizyty w urzędzie.

Komentarze