Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Zniesienie podwójnego obciążenia składką zdrowotną

8
Głosów za: 8 Głosów przeciw: 0

Wnoszę o zniesienie podwójnego obciążenia składką zdrowotną w przypadku, gdy dana osoba jest zatrudniona na umowę o pracę i dodatkowo prowadzi własną działalność gospodarczą. Składka zdrowotna powinna być przypisana do osoby, a nie źródła uzyskiwanych dochodów. A najlepiej to ją całkowicie zlikwidować i wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w innych instytucja i placówkach wyspecjalizowanych w świadczeniu usług medycznych. Dlaczego płacąc 250 zł miesięcznie w niezależnej sieci placówek medycznych mam prawo do skorzystania z bogatej oferty medycznej bez kolejek, wykonania niektórych zabiegów bez dodatkowych opłat, skorzystać z usług dentysty już bez opłat. W tej chwili ja nie widzę osobiście jak mogę korzystać z tej opłaty, skoro wszędzie takie kolejki, a często lekarze i tak zbywają 'państwowego' pacjenta. Ten system jest nieefektywny. Niech placówki i lekarze zabiegają o klientów. Wnoszę w takim razie co najmniej o zniesienie wielokrotnie opłacanej składki zdrowotnej, a docelowo o jej zniesienie i w prowadzenie obowiązku ubezpieczeń w niezależnych podmiotach specjalistycznych.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze