Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywne.

Jak załatwić sprawę

Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, możesz skorzystać z usługi online. Pozwoli ona wysłać elektronicznie pobrany i wypełniony wcześniej wniosek.

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

Organ wydaje zezwolenie jeśli wnioskodawca zapewni, że pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi lub zwierząt.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy miast i gmin

Zezwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wnioskodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną do Urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Dokumenty

2. Formalne sprawdzenie wniosku

Organ weryfikuje czy wniosek zawiera wszystkie wymagane elementy.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych organ wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 §2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania.

3. Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje zezwolenie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta nie wydaje zezwolenia jeżeli pies będzie utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. Odmowa wydania zezwolenia następuje w formie decyzji.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

82,00 zł

Co przygotować na start

  1. Wniosek o zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Odmowa wydania zezwolenia następuje w formie decyzji. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.