Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Data publikacji: 2013-07-10 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-08-07 10:35
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Dodatkowe informacje na temat instytucji realizującej

Zezwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Ponieważ nie wybrano instytucji realizującej, prezentowany jest ogólny opis procedury. Wybierz instytucję realizującą by otrzymać opis dostosowany do wymogów danej instytucji.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywne.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
PKD
  • 0149Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt (?)
Uczestnicy procedury
  • Wnioskodawca
  • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Warunki
Warunki wejściowe

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

Organ wydaje zezwolenie jeśli wnioskodawca zapewni, że pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi lub zwierząt.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wnioskodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną do Urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
  1. Wniosek o zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Opłaty
Kwota:
82,00 PLN
Uczestnicy
  • Wnioskodawca
Krok 2. Formalne sprawdzenie wniosku

Organ weryfikuje czy wniosek zawiera wszystkie wymagane elementy.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych organ wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 §2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Uczestnicy
  • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Krok 3. Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje zezwolenie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta nie wydaje zezwolenia jeżeli pies będzie utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. Odmowa wydania zezwolenia następuje w formie decyzji.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
  1. Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
  • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Odmowa wydania zezwolenia następuje w formie decyzji. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Akty prawne (!)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.