Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Jeśli masz zezwolenie na sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Masz na to czas do 31 stycznia. Jeśli nie złożysz oświadczenia do 31 stycznia, twoje zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, musisz w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Musisz jednak zapłacić dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli masz zezwolenie na sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której sprzedajesz alkohol.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Oświadczenie złóż za poprzedni rok do 31 stycznia.

Uwaga! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. Czyli, jeśli 31 stycznia wypada np. w sobotę to oświadczenie złóż najpóźniej w piątek.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Urzędy miast i gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację punktu sprzedaży.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu w twoim punkcie sprzedaży za ubiegły rok

W oświadczeniu podaj wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych:

1)     o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2)     o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;

3)     o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Dokumenty

Termin

Oświadczenie złóż za poprzedni rok do 31 stycznia.

Uwaga! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. Czyli, jeśli 31 stycznia wypada np. w sobotę to oświadczenie złóż najpóźniej w piątek.

2. Urząd przyjmuje twoje oświadczenie

Urząd dołączy oświadczenie do twoich akt. Na podstawie oświadczenia wnieś opłatę na konto urzędu miasta lub gminy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

 1. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje oświadczenie – i to kończy sprawę.

Warto wiedzieć

Wysokość opłat

Wartość sprzedanych przez ciebie alkoholi stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia. Opłata za zezwolenie wynosi:

 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł,
 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł,
 • 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł

Lub

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł,
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł,
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Termin wniesienia opłaty

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wpłać w trzech ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku.

Jeśli nie złożysz oświadczenia do 31 stycznia, możesz zrobić to w ciągu kolejnych 30 dni. Za spóźnienie musisz jednak zapłacić dodatkowo 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia. Jeżeli tego nie zrobisz – twoje zezwolenie wygaśnie.

Kiedy zezwolenie wygaśnie

Twoje zezwolenie wygaśnie jeśli nie złożysz oświadczenia i nie zapłacisz za korzystanie z zezwolenia. O nowe zezwolenie możesz się starać dopiero po 6 miesiącach.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.