Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Farmaceuta – uzyskanie europejskiej legitymacji zawodowej

Chcesz wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej, aby tam pracować jako farmaceuta? Nie wiesz, jakie dokumenty złożyć i kto ma rozpatrzyć twój wniosek? Aby pracować w tym zawodzie za granicą, potrzebujesz europejskiej legitymacji zawodowej (ELZ). Jest to elektroniczna procedura, z której możesz skorzystać, aby twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane w innym kraju. Legitymację uzyskasz łatwo i bez zbędnych formalności, a wszystko załatwisz przez internet. Poza tym dokumenty wypełniasz po polsku, więc nie obawiaj się, że czegoś nie zrozumiesz. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Zaloguj się w systemie EU Login. Jeśli nie masz jeszcze konta - złóż je i wypełnij wniosek.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Europejska legitymacja zawodowa potwierdza, że twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane przez kraj, w którym chcesz pracować (państwo przyjmujące). W sytuacji, gdy chcesz wyjechać tylko na krótki czas do innego kraju UE, legitymacja dowodzi, że spełniasz warunki i możesz tymczasowo (okazjonalnie) świadczyć usługi w tym kraju.

Legitymacja zastępuje uznawanie kwalifikacji i świadczenie usług transgranicznych. Ponadto jest ważna na terenie tego kraju, do którego planujesz wyjechać, lub na terenie określonego regionu tego kraju.

O europejską legitymację zawodową możesz się ubiegać, jeśli:

 • chcesz pracować tymczasowo i okazjonalnie w innym kraju UE
 • chcesz przeprowadzić się do innego kraju UE i pracować na stałe

Jeśli masz kwalifikacje spoza Unii Europejskiej, złóż wniosek o europejską legitymację zawodową, gdy:

 • twoje kwalifikacje zostały już uznane w jednym z krajów UE
 • masz co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu swojego zawodu. Okres 3 lat liczy się od dnia uznania twoich kwalifikacji

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Naczelna Izba Aptekarska
ul. Długa 16, 00-238 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o europejską legitymację zawodową

Aby złożyć wniosek, załóż konto w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (EU Login). Potem uzupełnij swój profil wymaganymi informacjami (m.in. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane kontaktowe). Dopiero wtedy wyświetli ci się formularz wniosku. Podaj następnie nazwę zawodu, który chcesz wykonywać, państwo członkowskie, w którym chcesz pracować oraz cel twojej działalności zawodowej: stałe prowadzenie działalności zawodowej lub tymczasowe i okazjonalne świadczenie usług.

Wypełnij formularz, potem załącz zeskanowane kopie wymaganych dokumentów i prześlij wszystko do Naczelnej Izby Aptekarskiej. Mimo że wyjeżdżasz do innego kraju, żeby tam pracować jako farmaceuta, to legitymację załatwisz w Polsce.

Naczelna Izba Aptekarska pomoże ci przygotować wniosek oraz sprawdzi, czy jest on prawidłowy i kompletny. Poświadczy również autentyczność i ważność twoich dokumentów. Jeśli wszystko będzie w porządku, Naczelna Izba Aptekarska przekaże twoje dokumenty do właściwej instytucji w kraju, do którego planujesz wyjechać.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

We wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej podaj:

a) swoją tożsamość;

b) nazwę zawodu, który chcesz wykonywać;

c) państwo członkowskie, w którym zamierzasz stale prowadzić działalność zawodową, lub państwo członkowskie, w którym zamierzasz tymczasowo i okazjonalnie świadczyć usługi;

d) państwo członkowskie, w którym prowadzisz zgodnie z prawem swoją działalność zawodową w chwili złożenia wniosku;

e) cel zamierzonej działalności zawodowej: stałe prowadzenie działalności zawodowej lub tymczasowe i okazjonalne świadczenie usług;

f) tryb, w jakim będziesz uznawał kwalifikacje (w przypadku wykonywania zawodu na stałe - tryb automatyczny lub system ogólny; a w przypadku tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług - tryb ze wstępnym sprawdzeniem kwalifikacji lub bez wstępnego sprawdzenia);

g) inne informacje w zależności od trybu uznawania kwalifikacji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Zanim złożysz wniosek o wydanie ELZ, sprawdź jakich dokumentów potrzebujesz (z reguły są to te same dokumenty jak przy uznaniu kwalifikacji). 

Dołącz odpowiednie dokumenty w formie elektronicznych kopii. Każdy dokument załaduj jako odrębny plik.

Wniosek możesz wypełnić w dowolnym języku Unii Europejskiej - w tym po polsku.

 1. Dostaniesz potwierdzenie otrzymania wniosku

Dostaniesz e-mailem potwierdzenie, że Naczelna Izba Aptekarska otrzymała twój wniosek.

NIA sprawdzi, czy twój wniosek jest prawidłowy i kompletny oraz potwierdzi, że twoje dokumenty są autentyczne i ważne.

NIA może wezwać cię do uzupełnienia dokumentów, przedłożenia ich tłumaczenia (zwykłego lub przysięgłego) na język kraju, w którym zamierzasz świadczyć usługi. A jeśli urzędnik nie będzie w stanie sprawdzić autentyczności twoich dokumentów, to poprosi cię o dostarczenie ich uwierzytelnionych kopii.

W odpowiedzi mogą też znaleźć się informacje o ewentualnych opłatach za rozpatrzenie twojego wniosku. Dostaniesz też informację o wysokości opłaty oraz na jakie konto powinna zostać ona przekazana.

Pamiętaj, że jeśli w ciągu 3 miesięcy nie uzupełnisz dokumentów, to wniosek zostanie automatycznie zamknięty w systemie IMI.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W ciągu tygodnia od złożenia wniosku.

 1. Dostaniesz informację, że twój wniosek został przekazany do państwa, w którym chcesz pracować

Naczelna Izba Aptekarska zweryfikuje twoje dokumenty, po czym przekaże je w systemie IMI do państwa, w którym chcesz wykonywać swój zawód. Izba poinformuje cię o tym.

Dokumenty

Termin

Jeśli chcesz uznać kwalifikacje i wyjechać na stałe, to Naczelna Izba Aptekarska rozpatrzy twój wniosek i prześle go do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 5 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku, albo
 • w ciągu miesiąca od otrzymania brakujących dokumentów

Jeśli chcesz pracować czasowo, to Naczelna Izba Aptekarska rozpatrzy twój wniosek i prześle go do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 4 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku, albo
 • w ciągu 3 tygodni od otrzymania brakujących dokumentów
 1. Odbierz europejską legitymację zawodową

1. Jeśli twój wniosek zostanie zatwierdzony, możesz wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej (w formacie pdf).

2. Jeżeli instytucja w kraju do którego chcesz wyjechać nie rozpatrzy twojego wniosku w odpowiednim terminie, to twoje kwalifikacje zawodowe będą uznane automatycznie i za pośrednictwem swojego konta online możesz samodzielnie wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.

3. Jeżeli instytucja odrzuci twój wniosek, musi to uzasadnić i poinformować cię, jak możesz się odwołać.

4. Jeżeli twoje wykształcenie, odbyte szkolenia i doświadczenie zawodowe nie spełniają standardów wymaganych w kraju do którego chcesz wyjechać, instytucja w państwie przyjmującym może cię poprosić o napisanie testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego. Test lub staż wyrównają poziom twoich kwalifikacji. Dopiero po tym jak uzupełnisz swoje kwalifikacje, otrzymasz legitymację.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Europejska legitymacja zawodowa (ang. European Professional Card) jest elektronicznym dokumentem, który potwierdza, że:

 • twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane w innym państwie członkowskim UE, lub
 • możesz wykonywać swój zawód regulowany albo działalność w innym państwie UE tymczasowo i okazjonalnie.

Legitymacja jest ważna:

Ile zapłacisz

Zarówno Naczelna Izba Aptekarska, jak i instytucja w kraju przyjmującym mogą zażądać od ciebie opłat za zbadanie twojej dokumentacji. Jeżeli to uczynią, otrzymasz osobną fakturę z każdego urzędu.

Sprawdź, jak uzyskać np. zaświadczenie o zgodności dyplomu oraz zaświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej z Naczelnej Izby Aptekarskiej. Naczelna Izba Aptekarska pobiera opłatę w wysokości 78 zł za wydanie zaświadczenia. Opłata 67,50 zł dotyczy wydania jednego zaświadczenia, zatem za oba zapłacisz 156 zł.

Przykładowe opłaty w wybranych krajach, do których planujesz wyjechać

Wielka Brytania:
Anglia: 109 funtów, Szkocja: 109 funtów, Walia: 109 funtów, Irlandia Północna: 372 funtów - jeśli wyjeżdżasz na stałe i korzystasz z automatycznego uznania kwalifikacji
Anglia: 500 funtów, Szkocja: 500 funtów, Walia: 500 funtów, Irlandia Północna: 372 funtów - jeśli wyjeżdżasz na stałe i nie korzystasz z automatycznego uznania kwalifikacji
Anglia: 500 funtów, Szkocja: 500 funtów, Walia: 500 funtów, Irlandia Północna: 0 funtów - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi i nie korzystasz z automatycznego uznania kwalifikacji
0 funtów - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi i korzystasz z automatycznego uznania kwalifikacji

Niemcy:
od 10 do 400 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe
0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi (nie ma znaczenia czy korzystasz z automatycznego sposobu uznania kwalifikacji)

Włochy:
16 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe lub tylko czasowo zamierzasz tam świadczyć swoje usługi i nie korzystasz z automatycznego uznania kwalifikacji
0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi i korzystasz z automatycznego uznania kwalifikacji

Hiszpania, Słowacja, Szwecja:
0 euro/koron - jeśli wyjeżdżasz na stałe lub tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Opłatę przelej na konto 17 1240 1037 1111 0010 6835 1684

Ile będziesz czekać

Jeśli korzystasz z automatycznego uznania kwalifikacji, to legitymację otrzymasz maksymalnie w ciągu 2 miesięcy, po tym jak złożysz komplet dokumentów. W innym przypadku legitymację otrzymasz w ciągu 3 miesięcy.

Jak możesz się odwołać

Jeśli dostaniesz decyzję negatywną, to masz 14 dni żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

Warto wiedzieć

Jak zdobyć legitymację na inne kraje

Jeśli masz legitymację i chcesz otrzymać kolejną, ważną na terenie innego kraju, to możesz ponownie wykorzystać przedłożone już dokumenty. Urząd wykorzysta informacje zawarte w europejskiej legitymacji zawodowej oraz dokumenty przechowywane w repozytorium (o ile nadal są ważne), gdy będziesz uznawać kwalifikacje lub czasowo świadczyć usługi w kolejnym państwie członkowskim UE.

Kto może sprawdzić ważność twojej legitymacji

Pracodawcy, organizacje zawodowe lub inne zainteresowane podmioty mogą sprawdzić w internecie ważność twojej legitymacji na podstawie jej numeru referencyjnego. Będzie im do tego potrzebny twój numer dowodu osobistego lub paszportu, który podałeś przy składaniu wniosku.

Czy ta strona była przydatna?