Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Metody zabezpieczenia przed nieuczciwymi kontrahentami

Poręczenia, gwarancje, weksle, zastawy, inne sposoby zabezpieczenia przed nieuczciwymi kontrahentami

Sprzedając towary lub usługi, musisz jako przedsiębiorca liczyć się z ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahenta. W takim przypadku możesz skorzystać z wielu metod odzyskiwania należności, łącznie ze skierowaniem sprawy do sądu. Bywa to jednak czasochłonne. Przy zleceniach o dużej wartości, a także przy pierwszych kontaktach z nowymi klientami, warto dodatkowo zabezpieczyć płatność.

Prawo oferuje szereg możliwych zabezpieczeń, które można zastosować zarówno do sprzedaży towarów jak i usług. W zależności od wartości sprzedaży, czasu, jaki masz na przygotowanie transakcji oraz od dodatkowych kosztów, jakie jesteś w stanie ponieść ty oraz twój kontrahent, będzie miał do wyboru odpowiedni sposób zabezpieczenia.

Zabezpieczenia wierzytelności możemy podzielić na osobiste i rzeczowe. Stosując zabezpieczenia osobiste, wierzyciel ma możliwość dochodzenia swojej wierzytelności z całego majątku osoby dającej zabezpieczenie. Wierzyciel może dochodzić swojej wierzytelności zarówno od dłużnika głównego, a także z całego majątku podmiotu, który takie zabezpieczenie na rzecz wierzyciela ustanowił. Zabezpieczenie rzeczowe odnosi się do określonego przedmiotu z majątku dłużnika, niezależnie od tego czyją pozostaje on własnością.

Zabezpieczenia osobiste to m.in.

 • poręczenie
 • gwarancja bankowa
 • weksel
 • cesja wierzytelności
 • dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika
 • przejęcie długu (osoba trzecia wstępuje w dług w miejsce dotychczasowego dłużnika, ten zaś zostaje z długu zwolniony)
 • przystąpienie do długu (nie zwalnia dłużnika z obowiązku uregulowania długu).

Możesz także skorzystać z pomocy firm oferujących ubezpieczenie należności.

Wśród najpopularniejszych zabezpieczeń rzeczowych są m.in.:

 • zastaw
 • zastaw rejestrowy
 • hipoteka
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • kaucja.

Zobacz jak zweryfikować wiarygodność kontrahenta.

Czy ta strona była przydatna?