Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki przedsiębiorcy

Chcę chronić dane osobowe

Ochrona danych osobowych i załatwianie spraw związanych z administrowaniem danymi w firmie

Chcę przygotować się do kontroli w firmie

Dowiedz się, jakie są zasady kontroli przedsiębiorcy i jakie urzędy mogą przeprowadzać kontrole w firmach

Chcę wypełniać obowiązki środowiskowe

Dowiedz się, jakie są obowiązki przedsiębiorców dotyczące ochrony środowiska i jak załatwiać sprawy urzędowe z nimi związane

Chcę składać sprawozdania do GUS

Sprawdź, jakie są zasady wysyłania sprawozdań z działalności firmy do Głównego Urzędu Statystycznego

Chcę wypełniać obowiązki sprawozdawcze

Załatwiaj sprawy związane ze składaniem sprawozdań branżowych (dotyczących m.in. sprzedaży paliw, biopaliw, energii z małych instalacji, turystyki, energetyki i innych)

Chcę zgłosić urządzenie do Dozoru Technicznego

Dowiedz się, jakie urządzenia powinieneś zgłosić Dozorowi Technicznemu i jakie są procedury zgłoszenia

Chcę wypełniać obowiązki wobec PFRON

Zobacz, jakie obowiązki mają przedsiębiorcy wobec Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Chcę poznać inne obowiązki przedsiębiorcy

Dowiedz się więcej o prowadzeniu firmy dzięki interaktywnym poradnikom.