Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie sprawozdania o odebranych ściekach od mieszkańców

Masz firmę zajmującą się opróżnianiem szamb? Musisz co kwartał składać do gminy sprawozdanie z tej działalności. Jeśli tego nie zrobisz to grożą ci kary pieniężne. Poniżej dowiesz się jak złożyć takie sprawozdanie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, musi składać co kwartał sprawozdanie o tym ile ścieków odebrał.

Uwaga
Sprawozdanie za II kwartał 2018 r. złóż na dotychczasowym wzorze obowiązującym w 2017 r.

Obecnie konsultowany jest projekt nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach komunalnych odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż sprawozdanie:

 • za I kwartał do 30 kwietnia,
 • za II kwartał do 31 lipca,
 • za III kwartał do 31 października,
 • za IV kwartał do 31 stycznia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • Urzędy miast i gmin
 • Urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż sprawozdanie

Złóż kwartalne sprawozdanie o odebranych ściekach do urzędu gminy, na terenie której prowadzisz działalność. Jeśli odbierasz ścieki z kilku gmin, to sprawozdanie złóż oddzielnie do każdej gminy.

Podczas weryfikacji twojego sprawozdania, urząd gminy może poprosić cię o przedstawienie dodatkowych dokumentów związanych z twoją działalnością.

Jeśli podasz niepoprawne dane, to urząd wezwie cię do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania. Na korektę masz 14 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie.

Jeśli urząd nie ma uwag do złożonego przez ciebie sprawozdania, to po prostu je przyjmuje. Urząd nie wyda ci żadnego dokumentu potwierdzającego złożenie sprawozdania.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór sprawozdania jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz zawiera:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości albo nazwę,
 • adres właściciela nieruchomości,
 • adres nieruchomości.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz zawiera:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości albo nazwę,
 • adres właściciela nieruchomości,
 • adres nieruchomości,
 • data do kiedy obowiązywała umowa.

W sprawozdaniu wpisz dane dotyczące ilości odebranych rodzajów nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy. Rodzaje nieczystości to:

 • ścieki bytowe,
 • ścieki komunalne,
 • ścieki przemysłowe.

Jeśli ilość nieczystości ciekłych odebranych przez ciebie z obszaru gminy nie będzie się zgadzać z ilością nieczystości przekazanych przez ciebie do stacji zlewnych – to w sprawozdaniu wyjaśnij skąd wzięła się taka różnica.

Termin

Złóż sprawozdanie:

 • za I kwartał do 30 kwietnia,
 • za II kwartał do 31 lipca,
 • za III kwartał do 31 października,
 • za IV kwartał do 31 stycznia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Jeśli złożysz sprawozdanie po terminie lub będzie ono błędne, to grożą ci następujące kary:

 • od 200 zł do 500 zł – jeśli złożysz błędne sprawozdanie, ale poprawisz je w ciągu 14 dni po tym jak otrzymasz wezwanie;
 • od 500 zł do 5000 zł – jeśli złożysz błędne sprawozdanie i nie zastosujesz się do wezwania o uzupełnienie lub korektę sprawozdania;
 • 100 zł – za każdy dzień opóźnienia, gdy przekażesz sprawozdanie po terminie. Łączna kara za opóźnienie może wynieść maksymalnie 36 500 zł.

Czy ta strona była przydatna?