Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie sprawozdania o odebranych ściekach od mieszkańców

Masz firmę zajmującą się opróżnianiem szamb? Musisz co kwartał składać do gminy sprawozdanie z tej działalności. Jeśli tego nie zrobisz, grożą ci kary pieniężne. Poniżej dowiesz się jak złożyć takie sprawozdanie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, musi składać co kwartał sprawozdanie o tym ile ścieków odebrał z terenu gminy lub gmin, na których prowadził działalność.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż sprawozdanie:

 • za I kwartał do 30 kwietnia
 • za II kwartał do 31 lipca
 • za III kwartał do 31 października
 • za IV kwartał do 31 stycznia

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Przedsiębiorcy wykonujący działalność w Warszawie składają sprawozdanie do właściwego urzędu dzielnicowego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż sprawozdanie

Złóż kwartalne sprawozdanie o odebranych ściekach do urzędu gminy, na terenie której prowadzisz działalność. Jeśli odbierasz ścieki z kilku gmin, to sprawozdanie złóż oddzielnie do każdej gminy.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz zawiera:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości albo nazwę,
 • adres właściciela nieruchomości,
 • adres nieruchomości.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz zawiera:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości albo nazwę,
 • adres właściciela nieruchomości,
 • adres nieruchomości,
 • data do kiedy obowiązywała umowa.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

W sprawozdaniu wpisz dane dotyczące ilości odebranych rodzajów nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy.

Rodzaje nieczystości to:

 • ścieki bytowe
 • ścieki komunalne
 • ścieki przemysłowe

Jeśli ilość nieczystości ciekłych odebranych przez ciebie z obszaru gminy nie będzie się zgadzać z ilością nieczystości przekazanych przez ciebie do stacji zlewnych – to w sprawozdaniu wyjaśnij skąd wzięła się taka różnica.


Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Złóż sprawozdanie:

 • za I kwartał do 30 kwietnia
 • za II kwartał do 31 lipca
 • za III kwartał do 31 października
 • za IV kwartał do 31 stycznia

2. Urząd sprawdzi twoje sprawozdanie

Urząd przyjmuje twoje sprawozdanie i dokonuje weryfikacji danych w nim zawartych. Urząd gminy może wezwać cię do przedstawienia dodatkowych dokumentów związanych z twoją działalnością.

W przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, urząd wezwie cię do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania. Na korektę masz 14 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie.

Urząd po otrzymaniu informacji ponownie weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniu.

Jeśli urząd nie ma zastrzeżeń do złożonego przez ciebie sprawozdania zostaje ono przyjęte. Urząd nie wydaje z tego tytułu żadnego dokumentu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Kary

Jeśli złożysz sprawozdanie po terminie lub będzie ono błędne, to grożą ci następujące kary:

 • od 200 zł do 500 zł – jeśli złożysz błędne sprawozdanie, ale poprawisz je w ciągu 14 dni po tym jak otrzymasz wezwanie
 • od 500 zł do 5000 zł – jeśli złożysz błędne sprawozdanie i nie zastosujesz się do wezwania o uzupełnienie lub korektę sprawozdania
 • 100 zł – za każdy dzień opóźnienia, gdy przekażesz sprawozdanie po terminie. Łączna kara za opóźnienie może wynieść maksymalnie 36 500 zł

Czy ta strona była przydatna?