Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatki i księgowość

Chcę rozliczać PIT

Dowiedz się, jak rozliczać podatek dochodowy przedsiębiorcy (osoby fizycznej)

Chcę rozliczać CIT

Zobacz, jakie są zasady rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych

Chcę rozliczać VAT

Sprawdź, czy powinieneś być podatnikiem VAT i dowiedz się, jak rozliczać ten podatek w działalności

Chcę rozliczać VAT w transakcjach zagranicznych

Zobacz jak rozliczyć VAT w imporcie lub eksporcie towarów oraz usług i na czym polega wewnątrzwspólnotowa dostawa lub nabycie towarów.

Chce rozliczać akcyzę

Dowiedz się, jakie są zasady rozliczania podatku akcyzowego

Chcę rozliczać inne podatki

Dowiedz się, jakie są zasady rozliczania podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od środków transportu, opłaty targowej, podatku od nieruchomości, podatku tonażowego

Chcę prowadzić księgowość (rozliczać przychody i koszty)

Dowiedz się, jak prowadzić ewidencję przychodów i kosztów w firmie

Chcę korzystać z kasy fiskalnej

Dowiedz się, jakie są zasady korzystania z kasy fiskalnej w firmie