Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Transport i przechowywanie pieniędzy

Pamiętaj, że wśród twoich obowiązków jako przedsiębiorcy należy także zapewnienie ochrony lub wykonanie technicznego zabezpieczenia budynków, pomieszczeń i pojazdów przeznaczonych do przechowywania oraz transportu gotówki. Zazwyczaj transport dużych wartości pieniężnych powierza się specjalistycznym firmom, posiadającym odpowiednie uprawnienia. Warto żebyś wiedział, jak kwestie przechowywania pieniędzy i innych dokumentów zastępujących gotówkę o dużej wartości nie są dowolne - regulują je odpowiednie przepisy. Dlaczego ważne ich przestrzeganie? Nie tylko dlatego, że bez należytej ochrony ponosisz większe ryzyko kradzieży. Brak właściwych zabezpieczeń dużych wartości może spowodować, że straty wynikającej z kradzieży nie będziesz mógł zaliczyć do kosztów podatkowych. Ponadto mogą pojawić się problemy z uzyskaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Sposób i środki transportu oraz liczba konwojentów towarzyszących osobie transportującej pieniądze zależą oczywiście od wartości tych pieniędzy.

Obowiązek zapewnienia ochrony dotyczy takich wartości pieniężnych jak m.in.:  

  • krajowe i zagraniczne znaki pieniężne
  • czeki, z wyjątkiem czeków zakreślonych, skasowanych lub opatrzonych indosem pełnomocniczym, zawierającym wzmiankę „wartość do inkasa", „należność do inkasa" lub inną o podobnym charakterze
  • weksle, z wyjątkiem weksli opatrzonych indosem pełnomocniczym, zawierającym wzmiankę „wartość do inkasa" lub inną o podobnym charakterze, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę
  • złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platyna i inne metale z grupy platynowców, z wyjątkiem przedmiotów będących muzealiami.

Ochronę wartości pieniężnych można zapewnić przez bezpośrednią ochronę fizyczną budynków, pomieszczeń i pojazdów przeznaczonych do przechowywania lub transportu wartości pieniężnych lub z wykorzystaniem zabezpieczeń technicznych tych budynków, pomieszczeń i pojazdów, czyli zabezpieczeń mechanicznych budynków i pomieszczeń, bankowozów oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Pamiętaj, że obowiązek stosowania ochrony fizycznej lub zabezpieczeń technicznych pojawia się już w przypadku transportowania i przechowywania 0,2 tzw. jednostki obliczeniowej. Jest to 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.Transport wartości pieniężnych nieprzekraczających 0,2 jednostki obliczeniowej nie wymaga ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

Transport wartości pieniężnych nieprzekraczających 1 jednostki obliczeniowej może być wykonywany przez osobę transportującą bez udziału konwojenta, pod warunkiem użycia pojemnika specjalistycznego w odpowiedniej klasie zabezpieczenia, które definiują załączniki do rozporządzenia.

W przypadku przechowywania wartości pieniężnych przekraczających 0,2 jednostki obliczeniowej w budynkach lub pomieszczeniach zapewnia się co najmniej zabezpieczenie techniczne tych budynków lub pomieszczeń (wymagania określone są w załącznikach do rozporządzenia MSWiA). Znajdują się tam także pozostałe wytyczne dotyczące urzędzeń technicznych, rodzajów zabezpieczeń i pojadów, jakie należy stosować w zależności od wartości transportowanych/przechowywanych pieniędzy.

Czy ta strona była przydatna?