Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kiedy trzeba wnosić opłatę skarbową za pełnomocnictwo

Za każde złożone w urzędzie pełnomocnictwo trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Podstawą powstania obowiązku uiszczenia opłat skarbowej jest dokument pełnomocnictwa.

Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli powołujesz się w sprawie na pełnomocnika ujawnionego w CEIDG albo prokurenta w KRS. Jest to widoczne w rejestrach publicznych i nie musi być dodatkowo potwierdzane dokumentem pełnomocnictwa.

Jedno pełnomocnictwo może być złożone przed jednym organem w wielu postępowaniach lub przed różnymi organami. W takim przypadku opłatę za złożenie pełnomocnictwa pobiera się wielokrotnie. Jeśli ustanowisz 3 pełnomocników do jednej sprawy to musisz zapłacić 17 zł za każdego pełnomocnika czyli 51 zł.

Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa dla: 

  • małżonka
  • wstępnego (rodzicie, dziadkowie)
  • zstępnego (dzieci, wnuki)
  • rodzeństwa
  • osoby ujawnionej jako pełnomocnik w CEIDG
  • kontaktów z ZUS

Uwaga! Pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego, w którym jest zawarta informacja o uiszczeniu opłaty skarbowej 17 zł od pełnomocnictwa, nie wymaga ponownej, drugi raz uiszczonej opłaty skarbowej (17 zł).

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w skomplikowanych przypadkach

Szczegółowe zasady opłaty za pełnomocnictwo w sytuacji, gdy np. występuje kilku pełnomocników albo tzw. łańcuch pełnomocnictw, znajdują się m.in w interpretacji Ministra Finansów

Gdzie wpłacać opłatę skarbową za pełnomocnictwo

Opłatę składasz na rachunek tego urzędu miasta (gminy, dzielnicy), innego organu państwowego, do którego składasz pełnomocnictwo.

Przykład:

Jeżeli mocodawca pochodzi z Gdańska, pełnomocnik pochodzi z Krakowa ale dokument składasz w urzędzie w Warszawie to opłatę skarbową opłacasz na rachunek urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (urząd, w którym załatwiasz sprawę) czyli w Warszawie.

Numery rachunków bankowych sprawdzisz na stronie internetowej konkretnego urzędu. Często na potrzeby opłaty skarbowej jest specjalny rachunek bankowy, odrębny od innych podatków i opłat.

Zwrot opłaty

Możesz zwrócić się do urzędu z wnioskiem o zwrot uiszczonej opłaty skarbowej jeżeli:

  • po zapłaceniu opłaty nie dokonano czynności urzędowej
  • nie upłynęło pięć lat licząc od końca roku, w którym dokonano opłaty

Czy ta strona była przydatna?