Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pełnomocnictwo do prowadzenia księgowości

Prowadzenie spraw księgowych możesz powierzyć biuru rachunkowemu. Niestety nie możesz udzielić jednego pełnomocnictwa do załatwiania wszystkich spraw związanych z księgowością i płacami. Musisz posiadać oddzielne pełnomocnictwa m.in.

  • do spraw podatkowych np. złożenia wniosku o interpretację (oprócz deklaracji)
  • do składania deklaracji podatkowych
  • do załatwiania spraw w ZUS
  • do załatwiania spraw urzędowych i spraw związnych z Twoim wpisem do CEIDG.

Szczegółowe informacje znajdziesz w ulotce:

Czy ta strona była przydatna?