Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zakładanie firmy

Chcę się przygotować do prowadzenia firmy

Sprawdź czy możesz prowadzić działalność gospodarczą i czy musisz ją rejestrować, a jeśli tak, o czym warto wiedzieć przed rejestracją

Chcę założyć firmę jednoosobową

Dowiedz się, jak zarejestrować firmę jednoosobową w CEIDG

Chcę założyć spółkę cywilną

Dowiedz się, jak założyć i zarejestrować spółkę cywilną

Chcę założyć spółkę osobową

Dowiedz się, jak założyć spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną

Chcę założyć spółkę kapitałową

Dowiedz się, jak założyć spółkę z.o.o, akcyjną, prostą spółkę akcyjną

Chcę zarejestrować inny podmiot

Dowiedz się, jak założyć i zarejestrować spółkę europejską, spółdzielnię, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, oraz podmioty, które nie podlegają wpisowi do CEIDG ani KRS