Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zakładanie firmy

Chcę się dowiedzieć, jak założyć własną firmę

Co powinieneś wiedzieć, zanim zdecydujesz się własną firmę

Chcę założyć firmę jednoosobową (samozatrudnienie)

Dowiedz się, jak zarejestrować firmę jednoosobową

Chcę założyć spółkę cywilną

Dowiedz się, jak założyć i zarejestrować spółkę cywilną

Chcę założyć spółkę osobową

Dowiedz się jak założyć spółkę: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną

Chcę założyć spółkę kapitałową

Dowiedz się jak założyć spółkę z.o.o, akcyjną, prostą spółkę akcyjną.

Chcę zarejestrować inny podmiot, w tym: spółkę europejską / spółdzielnię

Dowiedz się, jak założyć i zarejestrować spółkę europejską, spółdzielnię, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, oraz podmioty, które nie podlegają wpisowi do CEIDG ani KRS