Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Etat czy samozatrudnienie? Co się bardziej opłaca?

Zastanawiasz się, co byłoby dla ciebie korzystniejsze – etat czy samozatrudnienie? Aby na to pytanie odpowiedzieć, powinieneś dokładnie przeanalizować różnice m.in. w wysokości płaconych podatków, składek na ubezpieczenie czy też prawa do urlopu.

Samozatrudnienie – działasz na własny rachunek

Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że przechodząc na samozatrudnienie, zaczynasz działać na własny rachunek. Oznacza to, że sam będziesz decydował, w jakich godzinach pracujesz, dla ilu zleceniodawców itd. Będziesz swoim własnych szefem, ale na tobie będzie też spoczywał obowiązek zagwarantowania źródeł dochodu (zdobywanie zleceń, utrzymywanie dobrych relacji z klientami). Jednocześnie, nie będziesz mógł korzystać z uprawnień przysługujących etatowemu pracownikowi, takich jak np. płatny urlop wypoczynkowy.

Obowiązki przedsiębiorcy

Przechodząc na samozatrudnienie będziesz miał kilka obowiązków. Wśród nich m.in. wystawianie faktur/rachunków, rozliczanie z ZUS, urzędem skarbowym, czy prowadzenie księgowości.

Kwestie podatkowe – koszty uzyskania przychodu

Dlaczego samozatrudnienie może być dla ciebie korzystne? Zacznijmy od kwestii podatkowych. Samozatrudnienie pozwala ci na wybranie takiej formy opodatkowania PIT, jaka będzie dla ciebie najkorzystniejsza. Możesz wybrać podatek rozliczany według skali podatkowej (18 i 32%), podatek liniowy 19%, podatek ryczałtowy czy kartę podatkową. Przy opodatkowaniu na ogólnych zasadach (skala podatkowa oraz 19% stawka podatku), samozatrudnienie umożliwia ci zaliczenie do kosztów prowadzenia działalności (i w konsekwencji obniżenie kwoty, od której zapłacisz podatek) wielu wydatków związanych z prowadzeniem firmy (z wyjątkiem zryczałtowanych form opodatkowania).

Wydatki to m.in. koszty poniesione z tytułu rozmów telefonicznych, przejazdów i używania samochodu firmowego (paliwo, wymiana płynów, opłacenie ubezpieczeń i przeglądów etc.) oraz jego amortyzacji (z wyjątkiem aut będących w leasingu tzw. operacyjnym), raty leasingu, a także koszty obsługi księgowej.

Pamiętaj, że nie dla wszystkich rodzajów działalności możesz wybrać dowolną formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, jeśli będziesz świadczył usługi na rzecz byłego pracodawcy, polegające na wykonywaniu dokładnie tych samych zadań, które były wykonywane przez ciebie w ramach pracy na etacie, nie będziesz mógł rozliczać podatku liniowo czy na zasadzie ryczałtu. Dlatego też istotne jest szczegółowe i jednoznaczne określenie w umowie zawartej z byłym pracodawcą zakresu usług oraz właściwe określenie kodu PKD (czyli zakresu) działalności.

W przypadku pracy na etacie, osoby te zawsze są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej (na zasadach ogólnych), zaś koszty uzyskania przychodu są znacznie niższe (czyli w mniejszym stopniu wpływają na obniżenie twojego podatku), a ich wysokość jest stała i wynosi:

  • przy zatrudnieniu na jednym etacie - 111,25 zł miesięcznie (w miejscu zamieszkania), 139,06 zł (poza miejscem zamieszkania)
  • przy zatrudnieniu na kilku etatach - roczny limit 2 002,05 zł  (w miejscu zamieszkania), 2 502,56 zł (poza miejscem zamieszkania)

Uwaga: Mając takie same zarobki brutto jak na etacie, możesz zarobić kilka tysięcy złotych rocznie więcej tylko z uwagi na różnicę w wysokości ujętych kosztów uzyskania przychodu.

Nawet jeżeli wybierzesz formę opodatkowania nie pozwalającą na odjęcie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów (podatek ryczałtowy), to i tak może się okazać, że jako samozatrudniony zostanie ci więcej gotówki w „kieszeni".

Składki na ubezpieczenie społeczne

Kolejna korzyść z przejścia na samozatrudnienie to możliwość decydowania (w pewnym zakresie) o wysokości składek na ubezpieczenia. W przypadku osób pracujących na etacie, składki ZUS są proporcjonalne do wysokości zarobków (im wyższe wynagrodzenie brutto tym wyższe składki). Jeśli prowadzisz działalność, wysokość składki jest uzależniona od zadeklarowanej przez ciebie kwoty.

Ulga ZUS

Jeśli po raz pierwszy zakładasz firmę, możesz skorzystać z ulgi ZUS. Polega na tym, że przez 6 miesięcy płacisz składki wyłączenie na ubezpieczenie zdrowotne.

Mały ZUS

Rozważając przejście na samozatrudnienie powinieneś wiedzieć, że jako nowy przedsiębiorca możesz przez dwa lata korzystać z tzw. małego ZUS, czyli obniżonych składek. W tej sytuacji działalność gospodarcza pozwoli ci zarobić więcej niż na etacie (nawet przy zarobkach ok. 2 000 zł brutto).

Dla przykładu w 2018 r. minimalne składki wynoszą:

  • mały ZUS - 199,34 zł plus składka zdrowotna 319,94 zł
  • pełny ZUS - 908,76 zł plus składka zdrowotna 319,94 zł

Ważne! Zarówno w przypadku etatu jak i samozatrudnienia podstawa opodatkowania obniżana jest także o składki na ubezpieczenie społeczne.

Etat czy samozatrudnienie – podsumowanie

Przejście na samozatrudnienie w przypadku rozliczania się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych i płaceniu ZUS według normalnych stawek dla przedsiębiorców zaczyna się opłacać przy wyższym wynagrodzeniu w granicach 7 000 zł – 8 000 zł miesięcznie (wszystko zależy od tego, w jakiej wysokości wykażesz koszty podatkowe).

Niższe kwoty wpłacane na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące działalność gospodarczą powodują jednakże, że kapitał zgromadzony na indywidualnych kontach emerytalnych w ZUS będzie niższy niż w przypadku osoby zatrudnionej na umowie o pracę, co wpłynie negatywnie na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych.

Pamiętaj! Podejmując decyzję, oprócz analizy kwestii finansowych, musisz wziąć pod uwagę poziom twojego zabezpieczenia na przyszłość. Wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne będzie miała decydujący wpływ na wysokość twojej emerytury lub renty. Im niższe składki, tym będą niższe emerytury czy renty. Musisz pamiętać, że w przypadku samozatrudnienia, składka chorobowa jest dobrowolna. Jeżeli dobrowolnie nie przystąpisz do ubezpieczenia chorobowego i zachorujesz, nie będzie ci przysługiwał zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy.

Zobacz również:

Czy ta strona była przydatna?