Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

Uzyskaj zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W celu uzyskania zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, przedsiębiorca występuje z wnioskiem do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

2. Sprawdzenie kompletności pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii dokonuje weryfikacji formalno-prawnej złożonych dokumentów.

3. Wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

Minister Przedsiębiorczości i Technologii w przypadku, gdy stwierdzi, iż złożony wniosek jest niekompletny, wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, wówczas Minister Przedsiębiorczości i Technologii udziela zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu.

Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu jest pobierana w zależności od ilości litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości 22 500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu.

Opłatę przelej na konto 16 1010 1010 0039 0022 3100 0000

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?