Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiany w firmie

Chcę zmienić dane firmowe

Sprawdź, jak zgłosić do urzędu zmianę danych firmy (np. adres, nazwisko, numer konta, kod PKD)

Chcę zmienić zasady płacenia podatków i prowadzenia księgowości

Dowiedz się, jak zmienić formę opodatkowania i terminy rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Sprawdź, kiedy możesz zmienić rodzaj księgowości

Chcę dokonać zmian dotyczących wspólników w spółce

Sprawdź, na jakich zasadach możesz zmienić/wykluczyć wspólnika albo wyjść ze spółki

Chcę przekształcić firmę

Dowiedz się, w jaki sposób zmienić formę działalności

Chcę podzielić firmę po rozwodzie

Poznaj zasady podziału majątku firmy po rozwodzie