Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Na czym polega ulga

 

Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu możesz uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Możesz z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług. 

Dochód zwolniony z podatku

Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną.

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od:

 • kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych), lub
 • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników 

Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. W niektórych rejonach Polski możesz odzyskać nawet do 70% poniesionych kosztów.

Maksymalna intensywność pomocy z tabeli dotyczy dużych firm. W przypadku średnich firm maksymalna intensywność pomocy wynosi +10%, a w przypadku mikro i małych firm +20%.

Województwo Podregion (NUTS 3) Gmina Maksymalna intensywność pomocy
lubelskie     50%
podkarpackie 50%
podlaskie 50%
świętokrzyskie 50%
warmińsko-mazurskie     50%
kujawsko-pomorskie     40%
lubuskie 40%
łódzkie 40%
małopolskie 40%
opolskie 40%
zachodniopomorskie     40%
pomorskie     30%
śląskie     30%
wielkopolskie 25%
Miasto Poznań, poznański   20% od 1.01.2022 r. do 31.12.2024     15% od 1.01.2025 do 31.12.2027
dolnośląskie 25%
  Miasto Wrocław  

20% od 1.01.2022 r. do 31.12.2024     15% od 1.01.2025 do 31.12.2027

mazowieckie     0%
garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski oraz m. Siedlce   50%
ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, żyrardowski   40%
Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kolbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tłuszcz 35%
    Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorow, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym, Żabia Wola 25%

Czas na wykorzystanie ulgi

Z pomniejszonego podatku będziesz mógł korzystać przez 10, 12 lub 15 lat albo do momentu wykorzystania limitu zwolnienia. Liczba lat zależy od wybranej lokalizacji.

Limit zwolnienia z podatku 

Okres wsparcia: Województwo lub podregion:
15 lat lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,
mazowieckie -> powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski oraz m. Siedlce
12 lat kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie zachodniopomorskie, pomorskie, śląskie,
mazowieckie -> powiaty: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, żyrardowski,
mazowieckie -> gminy: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kolbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tłuszcz
10 lat dolnośląskie, wielkopolskie,
mazowieckie -> region warszawski stołeczny,
mazowieckie -> gminy: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorow, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym, Żabia Wola

Ważne: Warto szukać terenów inwestycyjnych w granicach dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych, bo na nich również można korzystać ze wsparcia przez okres 15 lat. 

Szczegółowe warunki dla Twojej lokalizacji możesz sprawdzić na Mapie Polskiej Strefy Inwestycji.

Ile można zyskać – przykładowa inwestycja

Aby sprawdzić, ile możesz zyskać skorzystaj z naszego Kalkulatora pomocy publicznej.

Możesz też samodzielnie oszacować wysokość ulgi podatkowej, czyli niezapłaconego podatku. Aby to zrobić trzeba planowane koszty kwalifikowane inwestycji pomnożyć przez intensywność pomocy publicznej w danej lokalizacji. 

Ulga podatkowa = koszt inwestycji * x intesywność pomocy publicznej w wybranej lokalizacji

* W kosztach można uwzględniać tylko koszty kwalifikowane. Ich wykaz jest dostępny w zakładce: Jak policzyć wartość inwestycji

Aby obliczyć wysokość dochodu zwolnionego z podatku należy wysokość ulgi podatkowej podzielić przez stawkę podatku.

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku = ulga podatkowa / stawka podatku

Przykład:

Koszt nowej inwestycji: 1 mln zł
Wielkość przedsiębiorcy: średni
Lokalizacja inwestycji: województwo podkarpackie
Intensywność pomocy publicznej: 60%
Pomoc publiczna (ulga podatkowa) = 1 mln zł x 60% = 600 tys. zł 
600 000 zł to wartość niezapłaconego podatku dochodowego CIT lub PIT. 
Stawka podatku dochodowego CIT: 19%

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 600 tys. / 19% = 3 157 894,70 zł 

Podsumowanie przykładu:

Średniej wielkości przedsiębiorca zainwestował 1 mln zł w województwie podkarpackim i dzięki Polskiej Strefie Inwestycji będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego do wysokości 600 tys. zł. Oznacza to, że w kolejnych latach (maksymalnie 15) nie zapłaci podatku od dochodów w wysokości 3,158 mln zł.  Po przekroczeniu tego limitu dochodów, przedsiębiorca zapłaci podatek w standardowej wysokości, nawet jeśli nie minęło 15 lat.

Uwaga:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji ułatwiło dostęp do wsparcia w przypadku reinwestycji, tj. inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związanych ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W przypadku reinwestycji  wysokość kosztów, które wskazano powyżej obniża się o 50%.


Przypominamy również, że:

niezależnie od stopy bezrobocia w powiecie, w którym jest realizowana inwestycja, w przypadku gdy większa część terenu, na którym zostanie zrealizowana inwestycja, jest położona w:
1) mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub
2) gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub
3) gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1
– przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł..

Podstawa prawna PSI

Polska Strefa Inwestycji funkcjonuje od 2018 r. na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.  Nowa ustawa zastąpiła dotychczasowy mechanizm pomocy publicznej dla inwestorów, dostępny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Aktualnie przedsiębiorcy nie mają już możliwości uzyskania nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Mogą starać się o decyzję o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Najważniejsze akty prawne PSI to:

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
 3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym

oraz 14 rozporządzeń Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającym obszarami wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu. Tekst rozporządzeń dostępny jest na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

 1. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 3. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 4. Krakowski Park Technologiczny
 5. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 6. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 7. Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park MIELEC
 8. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 9. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 10. Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice"
 11. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 12. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan
 13. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 14. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Więcej informacji na temat PSI:

Ulotka na temat Polskiej Strefy Inwestycji.jpgJPG

Księga znaku Polskiej Strefy Inwestycji:

Księga znaku Polskiej Strefy Inwestycji.pdfPDF