Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie urządzenia turnieju gry pokera

Chcesz urządzić turniej gry w pokera? Najpierw musisz zgłosić to do dyrektora izby administracji skarbowej. Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Gra w pokera może być organizowana w kasynie lub poza nim przez podmioty urządzające gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna.

Gra w pokera może odbywać się:

 • w kasynie, jeżeli regulamin gry w pokera został uprzednio zaakceptowany przez Ministra Finansów oraz:
  • gra jest prowadzona przez uprawnionego pracownika, a gracze grają przeciwko kasynu albo
  •  w formie turnieju, jeżeli uczestnicy grają między sobą, liczba uczestników wynosi co najmniej 10 osób i dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju;
 • poza kasynem, jeżeli:
  • uczestnicy turnieju gry w pokera grają między sobą, a liczba uczestników turnieju wynosi co najmniej 10 osób
  • dokonano zgłoszenia takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera
  • regulamin turnieju został uprzednio zaakceptowany przez Ministra Finansów
  • podmiot urządzający turniej jest obowiązany zainstalować w miejscu organizacji gry system audiowizyjny, który pozwala na kontrolę przebiegu i prowadzenia gier, w tym m.in. umożliwia weryfikację prawidłowości określania rezultatów gier.

Gra w pokera może być urządzana w formie turnieju poza kasynami przez podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyna, jeżeli:

 • wygraną są nagrody rzeczowe, a wartość nagród rzeczowych nie przekracza 50% kwoty bazowej. W 2024 r. kwota bazowa wynosi 7364,30 zł.
 • dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju
 • regulamin turnieju gry w pokera poza kasynem został zatwierdzony przez Ministra Finansów
 • gra odbywa się w wydzielonym miejscu dostępnym wyłącznie dla pełnoletnich osób zaproszonych przez organizatora.

Organizujący turniej gry w pokera poza kasynem, będący osobami fizycznymi lub członkami władz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed zorganizowaniem turnieju.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • izby administracji skarbowej

Zgłoszenie organizacji turnieju gry w pokera należy złożyć dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania gry.

Jeśli chcesz zorganizować turniej gry w pokera w kasynie, musisz najpierw zdobyć koncesję na jego prowadzenie. W tej sprawie zwróć się z wnioskiem do Ministra Finansów.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie zgłoszenia

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie obejmuje:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby zgłaszającej albo nazwę, adres siedziby podmiotu zgłaszającego;

2) nazwę turnieju gry w pokera;

3) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie turnieju gry w pokera, oraz miejsca jego urządzenia;

4) przewidywaną liczbę uczestników;

5) środki przedsięwzięte w celu uniemożliwienia dostępu niepełnoletnim uczestnikom.

 

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Przed zorganizowaniem turnieju.

 1. Urząd przyjmuje zgłoszenie

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawa kończy się na przyjęciu zgłoszenia przez urząd.

Warto wiedzieć

Podmiot urządzający turniej gry w pokera na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi izby administracji skarbowej, któremu zgłoszono organizację takiego turnieju, szczegółową pisemną informację o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju oraz o rozliczeniu podatku od gier. Informację należy przedstawić w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie tego turnieju.

Czy ta strona była przydatna?