Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agent ubezpieczeniowy – zmiana danych

Jesteś agentem ubezpieczeniowym i zmieniły się twoje dane, np. nazwisko? Zakład ubezpieczeń, z którym masz zawartą umowę musi zgłosić ten fakt do Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wszelkie zmiany danych objętych wpisem do rejestru agentów ubezpieczeniowych zgłasza zakład ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek zapewnienia zgodności danych dotyczących agentów ubezpieczeniowych wpisanych na jego wniosek do rejestru agentów ubezpieczeniowych ze stanem faktycznym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek trzeba złożyć nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie danych.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zakład składa wniosek o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Wnioski o zmianę wpisu składa zakład ubezpieczeń na formularzu udostępnionym nieodpłatnie w systemie teleinformatycznym KNF i podpisuje Profilem Zaufanym (PZ).

Jeśli osoba uprawniona do złożenia wniosku nie posiada danych wymaganych do uzyskania PZ, może złożyć wniosek w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza elektronicznego w postaci wydruku.

Dokumenty

Do wniosku o zmianę wpisu dołącza się:

Termin

Wniosek trzeba złożyć nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie danych.

  1. Urząd sprawdza wniosek

KNF sprawdzi sporządzony przez zakład ubezpieczeń wniosek. W przypadku braków lub błędów zakład otrzyma informację w systemie internetowym. Po poprawieniu błędów, zakład ponownie składa skorygowany wniosek.

  1. Twoje dane zostaną zmienione

Po dokonaniu zmiany wpisu, najpóźniej w terminie 14 dni, KNF poinformuje o tym zakład ubezpieczeń. Informacja zostanie przekazana w formie elektronicznej.

KNF odmówi zmiany wpisu, jeżeli warunki określone w art. 19 ust. 3 ustawy nie zostaną spełnione przez:

  • osoby fizyczne, przy pomocy których mają być wykonywane czynności agencyjne
  • agenta ubezpieczeniowego

Dokumenty

Ile zapłacisz

  • 110 zł – jeżeli zmiana nastąpi na wniosek zakładu ubezpieczeń w związku z zawarciem umowy agencyjnej z agentem ubezpieczeniowym, który został wpisany do rejestru na uprzedni wniosek innego zakładu ubezpieczeń
  • 55 zł – pozostałe zmiany

Opłatę skarbową za wpis do rejestru wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli KNF wyda ci decyzję o odmowie wpisu, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie.

Warto wiedzieć

Wnioski o zmianę danych wpisanych do rejestru agentów ubezpieczeniowych, jak i wpis do rejestru i wykreślenie z rejestru składane są przez zakład ubezpieczeń. Agent ubezpieczeniowy może jedynie złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie informacji z rejestru.

Czy ta strona była przydatna?