Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa

Pobranie zaświadczenia o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Załóż konto na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jednym z warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony wydanym przez nią zaświadczeniem, z określonym w nim terminem ważności.

2. Zaświadczenia o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa wydawane są wnioskodawcy z urzędu, po zakończeniu procedur:

  • wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa,
  • tymczasowy wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa w celu świadczenia usług transgranicznych wraz z informacją o zamiarze świadczenia usług transgranicznych.

3. Osoby, które są czynnymi członkami izby inżynierów budownictwa mogą pobierać w formie elektronicznej zaświadczenia potwierdzające ich członkostwo w izbie. Każdy czynny członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ma konto w module członkowskim w portalu internetowym PIIB (www.piib.org.pl). Pobranie zaświadczenia następuje ze strony głównej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z zakładki Portal PIIB. Ze względów bezpieczeństwa konta są nieaktywne, dopóki członek Izby nie dokona ich aktywacji. Jako login należy wpisać numer członkowski pisany wielkimi literami oraz hasło ustanowione podczas aktywacji konta. Zaświadczenia o członkostwie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w formacie elektronicznym mają postać pliku PDF zgodnego ze wzorem tradycyjnych papierowych zaświadczeń. Zaświadczenie jest podpisane elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu cyfrowego przez przewodniczącego właściwej izby. Fakt podpisania dokumentu jest symbolizowany przez ikonkę podpisu elektronicznego w lewym dolnym rogu pliku PDF. Zaświadczenie zawiera unikalny kod weryfikacyjny, dzięki czemu po wydrukowaniu do postaci papierowej – kod ten pozwoli jednoznacznie sprawdzić wiarygodność zaświadczenia na stronie internetowej PIIB (www.piib.org.pl). Instrukcja pobierania i weryfikowania zaświadczeń w formie elektronicznej zawarta jest na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Gdzie załatwisz sprawę

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W WARSZAWIE ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Czy ta strona była przydatna?