Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmień dane we wpisie do rejestru wytwórców biokomponentów

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do rejestru wytwórców, musisz informować Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zmianie danych twojej firmy. Dowiedz się, jak zaktualizować dane w rejestrze wytwórców.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Elektroniczna skrzynka podawcza KOWR

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako przedsiębiorca wpisany do rejestru wytwórców, musisz informować Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) o każdej zmianie danych zawartych w tym rejestrze. Dotyczy to w szczególności zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Przeczytaj więcej o obowiązkach wytwórców na stronie KOWR.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w ciągu 14 dni, licząc od dnia zmiany danych.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych objętych wpisem do rejestru wytwórców

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP KOWR. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Skorzystaj z formularza dotyczącego wpisu do rejestru, i zaznacz w treści, że jest to aktualizacja danych zawartych w rejestrze wytwórców.

Dokumenty

Do wniosku dołącz:

 • załącznik 2 do wniosku – oświadczenie wytwórcy
 • załącznik 3 do wniosku – oświadczenie o niekaralności
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.

Sprawdź listę dokumentów na stronie KOWR.

Ważne! Oświadczenie o niekaralności wytwórcy, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, składają odpowiednio wszyscy członkowie zarządu albo osoby uprawnione do jego reprezentowania przedsiębiorcy.

Termin

Złóż wniosek w ciągu 14 dni, licząc od dnia zmiany danych.

 1. KOWR sprawdzi wniosek formalnie i merytorycznie

Jeśli weryfikacja wykaże, że wniosek ma braki (na przykład nie wpłacono opłaty skarbowej albo nie dołączono oświadczeń), Dyrektor Generalny KOWR wezwie twoją firmę do jego uzupełnienia w ciągu 7 dni. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, wniosek nie zostanie rozpoznany.

 1. Dyrektor Generalny KOWR zmieni dane we wpisie twojej firmy do rejestru wytwórców

Jeśli twój wniosek będzie kompletny oraz prawidłowo opłacony, Dyrektor Generalny KOWR zaktualizuje wpis twojej firmy do rejestru wytwórców zgodnie z wnioskiem.

Po dokonaniu aktualizacji, Dyrektor Generalny KOWR wyda twojej firmie zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru wytwórców.

Dyrektor Generalny KOWR przekaże do CEIDG informację o wpisie twojej firmy do rejestru wytwórców.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W ciągu 7 dni od otrzymania przez KOWR kompletnego wniosku.

Ile zapłacisz

308 zł – opłata za wniosek o zmianę wpisu do rejestru wytwórców

Uwaga! Nie płacisz opłaty skarbowej w przypadku, jeśli aktualizacja dotyczy:

 • danych osobowych, czyli imienia lub nazwiska
 • nazwy
 • adresu siedziby lub miejsca zamieszkania
 • adresu do korespondencji
 • zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową z wpis wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika. W tytule przelewu napisz, że to opłata za wpis do rejestru wytwórców biokomponentów.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję odmawiającą aktualizacji danych, możesz się od niej odwołać do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Złóż odwołanie za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Warto wiedzieć

Jeśli chcesz zakończyć działalność, jako wytwórca biokomponentów, złóż do KOWR wniosek o wykreślenie twojej firmy z rejestru wytwórców.

Przeczytaj, jak wykreślić firmę z rejestru wytwórców.

Czy ta strona była przydatna?