Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe

Chcesz przeprowadzić loterię fantową lub grę bingo o wysokich wygranych? Najpierw musisz uzyskać zezwolenie. Przy niższej puli nagród wystarczy zgłoszenie. Sprawdź poniżej, jak możesz zgłosić loterię fantową lub grę bingo.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Loterie fantowe lub gry bingo fantowe mogą być urządzane jednorazowo na terenie całego kraju lub lokalnie. Gry odbywają się zgodnie z przyjętym regulaminem.

Czego potrzebujesz, żeby zorganizować loterię lub grę bingo

Loterie lub gry bingo fantowe możesz organizować na podstawie:

 • zezwolenia
 • zgłoszenia, jeśli:
  • pula wygranych nie przekracza kwoty bazowej (w 2024 roku kwota bazowa wynosi 7364,30 zł)
  • pula wygranych jest wyższa od kwoty bazowej, ale nie przekracza 15-krotności kwoty (w 2024 roku - 110 464,50 zł) oraz gdy gry prowadzi organizacja pożytku publicznego.

W przypadku organizacji pożytku publicznego łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub grach bingo fantowe może wynieść w ciągu roku nie więcej niż 30-krotność kwoty bazowej. W roku 2024 jest to 220 929 zł.

Kto składa zgłoszenie

Zgłoś loterię lub grę bingo, jeśli jesteś:

 • osobą fizyczną (na przykład jeśli prowadzisz jednoosobowo działalność gospodarczą)
 • osobą prawną (na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, uczelnia wyższa)
 • jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej (na przykład spółka cywilna, wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenie zwykłe)
 • organizacją pożytku publicznego (na przykład organizacje pozarządowe).

Pamiętaj! Nie możesz być osobą skazaną za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe w Unii Europejskiej. Dotyczy to ciebie, jeśli zarządzasz lub reprezentujesz organizatora loterii lub gry bingo.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie – nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia loterii lub gry.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy celno-skarbowe

Zgłoszenie złóż do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla:

 • miejsca, w którym urządzasz grę – jeśli dotyczy to miejsca, które podlega tylko jednemu naczelnikowi
 • twojego miejsca zamieszkania lub siedziby (lub siedziby oddziału zagranicznej firmy) – jeśli urządzasz grę w przynajmniej dwóch miejscach podlegających różnym naczelnikom

Zgłoś grę do Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, jeśli:

 • nie masz siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce
 • nie można ustalić odpowiedniego dla ciebie urzędu
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś loterię lub grę bingo

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zawiera następujące dane:

1) określenie rodzaju gry;

2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału

3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający;

4) określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry;

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry;

6) dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry;

7) określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Forma dokumentów: dołącz oryginały lub ich poświadczone kopie. Zgodność z oryginałem potwierdza notariusz, adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy.

Tłumaczenie dokumentów: przygotuj uwierzytelnione tłumaczenie na język polski, jeśli składasz dokumenty (lub ich odpisy) w języku obcym.

Termin

W dowolnym momencie – nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia loterii lub gry.

 1. Urząd przyjmie twoje zgłoszenie

Naczelnik urzędu celno-skarbowego przyjmie twoje zgłoszenie, wyda zatwierdzony regulamin gry.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Możesz prowadzić grę po upływie 30 dni od daty zgłoszenia.

Warto wiedzieć

Zmiana regulaminu

Pamiętaj, żeby poinformować urząd, który przyjął zgłoszenie o zmianie regulaminu. Zrób to w ciągu 3 dni od zmiany regulaminu.

Zgłoszenie zamiaru zniszczenia części loterii lub gry

Jeśli chcesz pozbyć się różnych elementów gry (np. losy, kartony), to zanim to zrobisz, koniecznie zgłoś to do urzędu.

Raport po zakończeniu gry

Przekaż do urzędu raport z zakończenia gry. Chodzi przede wszystkim o przeznaczenie dochodu z loterii lub gry bingo. Pamiętaj, że przygotowanie i przekazanie raportu jest twoim obowiązkiem.

Uwaga! Pamiętaj też o obowiązkach podatkowych i sprawozdawczych określonych w rozdziałach 7 i 8 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Czy ta strona była przydatna?