Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Powiadomienie o zamiarze podjęcia działalności agencyjnej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Działasz jako agent ubezpieczeniowy i chcesz podjąć taką działalność na terytorium innego państwa Unii Europejskiej? Powiadom o tym Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz jako agent ubezpieczeniowy świadczyć swoje usługi na terytorium innego państwa Unii Europejskiej, musisz powiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż powiadomienie o zamiarze podjęcia działalności agencyjnej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

W powiadomieniu poinformuj o:

 • państwie, na terenie którego chcesz działać
 • adresie twojego oddziału
 • firmie i siedzibie zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego chcesz działać
 • imionach i nazwiskach osób upoważnionych kierowania oddziałem i reprezentowania cię

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W powiadomieniu agent ubezpieczeniowy wskazuje:

1) państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym działalność ma być wykonywana;

2) adres oddziału lub przedstawicielstwa agenta ubezpieczeniowego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym działalność ma być wykonywana, jeżeli oddział lub przedstawicielstwo ma być ustanowione;

3) nazwę i siedzibę zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego agent ubezpieczeniowy ma wykonywać działalność agencyjną w państwie członkowskim Unii Europejskiej;

4) ustanowione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub inną równoważną gwarancję, której wysokość odpowiada co najmniej minimalnej sumie gwarancyjnej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, jeżeli agent ubezpieczeniowy nie był zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 3.

 1. Urząd przekaże powiadomienie do odpowiedniego urzędu w państwie członkowskim UE

KNF, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia, przekazuje właściwemu urzędowi prowadzącemu rejestr agentów ubezpieczeniowych w państwie członkowskim UE, w którym agent zamierza wykonywać działalność, wraz z informacją o tym, że agent ten jest wpisany do rejestru prowadzonego przez organ nadzoru.

Powiadomienie nie jest przekazywane w przypadku, gdy państwo członkowskie UE, na którego terytorium agent ubezpieczeniowy zamierza podjąć działalność, nie wyraziło woli otrzymywania takich informacji.

Termin

KNF przekaże powiadomienie w ciągu 30 dni.

 1. Powiadomienie wnioskodawcy

KNF poinformuje cię o tym, że:

 • przekazano informację właściwemu urzędowi w państwie UE, w którym chcesz prowadzić działalność agenta ubezpieczeniowego albo
 • państwo to nie wyraziło woli otrzymywania takich informacji

KNF dokonuje odpowiednich zmian w rejestrze.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?