Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Broker ubezpieczeniowy – powiadomienie o zamiarze podjęcia działalności brokerskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Jesteś brokerem ubezpieczeniowym i chcesz podjąć działalność na terytorium innego państwa Unii Europejskiej? Musisz o tym poinformować Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz jako broker ubezpieczeniowy świadczyć swoje usługi na terytorium innego państwa Unii Europejskiej, musisz powiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż powiadomienie o zamiarze podjęcia działalności brokerskiej na terytorium innego państwa członkowskiego UE

W powiadomieniu poinformuj o:

 • państwie UE, na którego terytorium ma być utworzony oddział
 • adresie twojego oddziału/oddziałów w tym państwie
 • imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania cię w tym państwie i kierowania sprawami oddziału

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W powiadomieniu broker ubezpieczeniowy wskazuje:

1) państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym działalność ma być wykonywana;

2) adres oddziału lub przedstawicielstwa brokera ubezpieczeniowego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym działalność ma być wykonywana, jeżeli oddział lub przedstawicielstwo ma być ustanowione.

 1. Urząd przekaże powiadomienie do odpowiedniego urzędu w państwie członkowskim Unii Europejskiej

KNF, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia, przekazuje właściwemu urzędowi prowadzącemu rejestr pośredników ubezpieczeniowych w państwie członkowskim UE, w którym broker ubezpieczeniowy zamierza wykonywać działalność, wraz z informacją o tym, że broker ubezpieczeniowy jest wpisany do rejestru prowadzonego przez organ nadzoru.

Powiadomienie nie jest przekazywane w przypadku, gdy państwo członkowskie UE, na którego terytorium broker ubezpieczeniowy zamierza podjąć działalność, nie wyraziło woli otrzymywania takich informacji.

Termin

30 dni od dnia powiadomienia.

 1. Urząd przekaże ci informację

KNF poinformuje cię o tym, że:

 • przekazano informację właściwemu urzędowi w państwie UE, w którym chcesz prowadzić działalność brokera ubezpieczeniowego, albo
 • państwo to nie wyraziło woli otrzymywania takich informacji

 1. Dokonanie zmian w rejestrze brokerów

KNF dokonuje zmiany w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych wpisując:

 • wykaz państw członkowskich UE, w których działalność jest wykonywana
 • adres oddziału lub przedstawicielstwa brokera ubezpieczeniowego w państwie UE, w którym działalność ma być wykonywana, jeżeli oddział lub przedstawicielstwo zostały ustanowione

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

O tym, że zamierzasz prowadzić działalność na terytorium innego państwa unijnego, Komisja Nadzoru Finansowego powiadomi odpowiedni urząd w tym państwie w ciągu 30 dni.

Czy ta strona była przydatna?