Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celu kształcenia

Szkoła lub instytut badawczy, który chce dokonać połowu ryb i innych ssaków morskich na potrzeby kształcenia musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Wydaje je Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Połów organizmów morskich (ryb morskich, słodkowodnych i dwuśrodowiskowych oraz pozostałych organizmów żyjących w wodach morskich, w tym ssaków morskich) podlega pozwoleniu, jeśli jego celem jest prowadzenie kształcenia.

Kto może wystąpić z wnioskiem o połowów organizmów morskich w celu prowadzenia kształcenia

Wniosek o wydanie pozwolenia składa:

 • instytut badawczy albo instytut naukowy, prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego
 • uczelnia albo szkoła ponadpodstawowa, kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • placówka kształcenia praktycznego albo ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie rybołówstwa morskiego, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż najpóźniej miesiąc przed planowanym dniem rozpoczęcia połowów.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celu kształcenia

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego zawiera:

 • nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy
 • przewidywany obszar połowów
 • określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów
 • planowaną wielkość połowów
 • przewidywany czas prowadzenia połowów oraz czas trwania badań naukowych
 • oznaczenie statku, przy użyciu którego będą prowadzone połowy, jeżeli połowy będą prowadzone ze statku
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Wniosek złóż najpóźniej miesiąc przed planowanym dniem rozpoczęcia połowów.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w tym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wyda pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celu kształcenia

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie zawiera dane wskazane we wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów morskich w celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego:

 • nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • przewidywany obszar połowów;
 • określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów;
 • planowaną wielkość połowów;
 • przewidywany czas prowadzenia połowów oraz czas trwania badań naukowych;
 • oznaczenie statku, przy użyciu którego będą prowadzone połowy, jeżeli połowy będą prowadzone ze statku.

Ile zapłacisz

 • 15 zł – oplata skarbowa za wydanie pozwolenia
 • 17 zł – oplata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową za pozwolenie oraz opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyda decyzję o odmowie wpisu, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie.

Warto wiedzieć

W czasie prowadzenia połowów inspektorzy rybołówstwa morskiego mogą żądać okazania pozwolenia na połów.

Czy ta strona była przydatna?