Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zatwierdzenie zakładu podlegającego nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej

Chcesz otworzyć rzeźnię lub zakład przetwórstwa mięsa? A może chcesz prowadzić działalność związaną z przetwórstwem mleka, jaj lub produktów rybołówstwa? Jeśli tak, to uzyskaj zatwierdzenie swojego zakładu. Takie zatwierdzenie konieczne jest również, gdy chcesz wprowadzać produkty pochodzenia zwierzęcego nie tylko na polski rynek, ale także na rynki państw Unii Europejskiej oraz krajów trzecich. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Koniecznie uzyskaj zatwierdzenie (także warunkowe) od powiatowego lekarza weterynarii, jeśli chcesz prowadzić:

 • ubój zwierząt kopytnych udomowionych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych;
 • rozbiór i przetwórstwo mięsa, w tym również mielenie mięsa i mechaniczne oddzielanie, produkcję surowych wyrobów mięsnych, produkcję tłuszczy jadalnych i skwarek, przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit;
 • obróbkę i przetwórstwo dziczyzny;
 • punkt skupu i przetwórstwo mleka;
 • pakowanie jaj oraz ich przetwórstwo;
 • przetwórstwo produktów rybołówstwa (ryby, mięczaki, skorupiaki, itp.);
 • statek przetwórnię, statek chłodnię, statek zamrażalnię;
 • chłodnię składową lub przepakowywanie produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • produkcję żywych mięczaków dwuskorupowych;
 • produkcję żelatyny i kolagenu;
 • przetwórstwo żabich udek i ślimaków;
 • produkcję żywności złożonej, w skład której wchodzą zarówno środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego, jak i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • produkcję wysoko rafinowanego siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego, innych produktów z hydrolizowanych chrząstek, chitozanu, glukozaminy, podpuszczki, karuki i aminokwasów.

Zanim zaczniesz prowadzić działalność – przed otrzymaniem pozwolenia na budowę zakładu – uzyskaj zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu.

Uwaga: nie potrzebujesz zatwierdzenia projektu technologicznego, jeśli masz statek chłodnię, statek zamrażalnię lub statek przetwórnię.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o zatwierdzenie zakładu złóż co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe inspektoraty weterynarii
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zatwierdzenie zakładu

Dokumenty

Pamiętaj, że nie musisz dołączać dokumentów o wpisie twojej działalności do rejestru KRS lub CEIDG. Urząd sam może sprawdzić te informacje.

Termin

Wniosek o zatwierdzenie zakładu złóż co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

 1. Urząd oceni formalnie twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest poprawny oraz zawiera wszystkie potrzebne dokumenty.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki masz co najmniej 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym przez urząd terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd skontroluje oraz zatwierdzi twój zakład

Jeśli kontrola wykaże, że twój zakład spełnia wszystkie wymagania prawa żywnościowego (w przypadku rzeźni dodatkowo wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt), to urząd wyda ci decyzję o zatwierdzeniu zakładu oraz nada zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny. Ponadto urząd wpisze twój zakład do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.

Pamiętaj, żeby twój zakład spełniał nie tylko wymagania prawa żywnościowego. Opracuj i wprowadź też procedury nadzoru właścicielskiego (np. GHP, GMP i HACCP). Dopiero wtedy twój zakład otrzyma zatwierdzenie.

Jeśli jednak kontrola okaże się dla ciebie niepomyślna, to urząd wyda decyzję o:

 • odmowie zatwierdzenia zakładu – gdy są poważne niedociągnięcia, w tym twój zakład nie spełnia wymogów dotyczących infrastruktury i wyposażenia zakładu;
 • zatwierdzeniu warunkowym zakładu na 3 miesiące – gdy są niewielkie niedoróbki, ale zakład spełnia wszystkie wymagania odnośnie infrastruktury i wyposażenia. Ponadto procedury nadzoru właścicielskiego są w opracowaniu lub już wprowadzane w zakładzie. Ponadto urząd nada twojemu zakładowi numer weterynaryjny oraz wpisze go do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.

Po tym czasie złóż ponownie wniosek o zatwierdzenie. Jeśli podczas nowej kontroli, która odbędzie się w ciągu 3 miesięcy okaże się, że:

 • twój zakład spełnia wymagania, to dostaniesz decyzję o zatwierdzeniu (bezwarunkowym);
 • mimo usunięcia uchybień twój zakład nie spełnia nadal wszystkich wymagań, urząd wyda decyzję o przedłużeniu ci zatwierdzenia warunkowego na kolejne 3 miesiące. Po tym czasie ponownie złóż wniosek o zatwierdzenie zakładu. Pamiętaj jednak, że zatwierdzenie warunkowe nie może trwać łącznie dłużej niż 6 miesięcy.

Jeżeli w wyniku kolejnej kontroli okaże się, że twój zakład spełnia wszystkie odpowiednie wymagania otrzymasz decyzję o zatwierdzeniu (bezwarunkowym).

Jeśli jednak twój zakład nadal nie będzie spełniać wymagań, otrzymasz decyzję o odmowie zatwierdzenia zakładu. Ponadto, powiatowy lekarz weterynarii wykreśli cię z rejestru.

Dokumenty

Termin

Urząd przeprowadzi kontrolę w twoim zakładzie w ciągu 30 dni od wpłynięcia twojego wniosku.

Ile zapłacisz

10 zł

Urząd pobiera 10 zł opłaty skarbowej za wydanie ci decyzji o zatwierdzeniu zakładu i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś, to możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do wojewódzkiego lekarza weterynarii za pośrednictwem powiatowego lekarza weterynarii, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od daty jej otrzymania.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji i przekazać taką informację do powiatowego lekarza weterynarii, który wydał decyzję. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu, to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Informuj urząd o zmianach

Twoim obowiązkiem jest dbać o to, aby urząd miał aktualne informacje o twoim zakładzie. Dlatego informuj urząd o każdej zmianie w działalności i o każdym zawieszeniu działalności oraz zamknięciu istniejącego zakładu w ciągu 7 dni od pojawienia się takiej zmiany.

Kary za naruszenia

Jeśli produkujesz żywność w zakładzie zatwierdzenia albo warunkowego zatwierdzenia, powiatowy lekarz weterynarii może nałożyć na ciebie następujące kary pieniężne:

 • od 1000 zł do 10 000 zł - jeżeli naruszenie trwa do 30 dni,
 • powyżej 10 000 zł do 33 000 zł - jeżeli naruszenie trwa powyżej 30 dni do 6 miesięcy,
 • powyżej 33 000 zł do 66 000 zł - jeżeli naruszenie trwa powyżej 6 miesięcy.

Jeśli sprzedajesz produkty z zakładu bez zatwierdzenia lub zatwierdzenia warunkowego, to powiatowy lekarz weterynarii może nałożyć na ciebie karę od 1000 zł do 20 000 zł.

Czy ta strona była przydatna?