Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zatwierdzenie zakładu podlegającego nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej

Chcesz otworzyć rzeźnię lub zakład przetwórstwa mięsa? A może chcesz prowadzić działalność związaną z przetwórstwem mleka, jaj lub produktów rybołówstwa? Jeśli tak, to uzyskaj zatwierdzenie swojego zakładu. Takie zatwierdzenie konieczne jest również, gdy chcesz wprowadzać produkty pochodzenia zwierzęcego nie tylko na polski rynek, ale także na rynki państw Unii Europejskiej oraz krajów trzecich. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Koniecznie uzyskaj zatwierdzenie (także warunkowe) od powiatowego lekarza weterynarii, jeśli chcesz prowadzić:

 • ubój zwierząt kopytnych udomowionych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych;
 • rozbiór i przetwórstwo mięsa, w tym również mielenie mięsa i mechaniczne oddzielanie, produkcję surowych wyrobów mięsnych, produkcję tłuszczy jadalnych i skwarek, przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit;
 • obróbkę i przetwórstwo dziczyzny;
 • punkt skupu i przetwórstwo mleka;
 • pakowanie jaj oraz ich przetwórstwo;
 • przetwórstwo produktów rybołówstwa (ryby, mięczaki, skorupiaki, itp.);
 • statek przetwórnię, statek chłodnię, statek zamrażalnię;
 • chłodnię składową lub przepakowywanie produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • produkcję żywych mięczaków dwuskorupowych;
 • produkcję żelatyny i kolagenu;
 • przetwórstwo żabich udek i ślimaków;
 • produkcję żywności złożonej, w skład której wchodzą zarówno środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego, jak i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • produkcję wysoko rafinowanego siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego, innych produktów z hydrolizowanych chrząstek, chitozanu, glukozaminy, podpuszczki, karuki i aminokwasów.

Zanim zaczniesz prowadzić działalność – przed otrzymaniem pozwolenia na budowę zakładu – uzyskaj zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu.

Uwaga: nie potrzebujesz zatwierdzenia projektu technologicznego, jeśli masz statek chłodnię, statek zamrażalnię lub statek przetwórnię.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o zatwierdzenie zakładu złóż co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe inspektoraty weterynarii
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zatwierdzenie zakładu

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Załączony wniosek jest przykładowy. Właściwego poszukaj na stronie internetowej urzędu, do którego będzie składał wniosek.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Pamiętaj, że nie musisz dołączać dokumentów o wpisie twojej działalności do rejestru KRS lub CEIDG. Urząd sam może sprawdzić te informacje.

Termin

Wniosek o zatwierdzenie zakładu złóż co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

 1. Urząd oceni formalnie twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest poprawny oraz zawiera wszystkie potrzebne dokumenty.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki masz co najmniej 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym przez urząd terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd skontroluje oraz zatwierdzi twój zakład

Jeśli kontrola wykaże, że twój zakład spełnia wszystkie wymagania prawa żywnościowego (w przypadku rzeźni dodatkowo wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt), to urząd wyda ci decyzję o zatwierdzeniu zakładu oraz nada zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny. Ponadto urząd wpisze twój zakład do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.

Pamiętaj, żeby twój zakład spełniał nie tylko wymagania prawa żywnościowego. Opracuj i wprowadź też procedury nadzoru właścicielskiego (np. GHP, GMP i HACCP). Dopiero wtedy twój zakład otrzyma zatwierdzenie.

Jeśli jednak kontrola okaże się dla ciebie niepomyślna, to urząd wyda decyzję o:

 • odmowie zatwierdzenia zakładu – gdy są poważne niedociągnięcia, w tym twój zakład nie spełnia wymogów dotyczących infrastruktury i wyposażenia zakładu;
 • zatwierdzeniu warunkowym zakładu na 3 miesiące – gdy są niewielkie niedoróbki, ale zakład spełnia wszystkie wymagania odnośnie infrastruktury i wyposażenia. Ponadto procedury nadzoru właścicielskiego są w opracowaniu lub już wprowadzane w zakładzie. Ponadto urząd nada twojemu zakładowi numer weterynaryjny oraz wpisze go do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.

Po tym czasie złóż ponownie wniosek o zatwierdzenie. Jeśli podczas nowej kontroli, która odbędzie się w ciągu 3 miesięcy okaże się, że:

 • twój zakład spełnia wymagania, to dostaniesz decyzję o zatwierdzeniu (bezwarunkowym);
 • mimo usunięcia uchybień twój zakład nie spełnia nadal wszystkich wymagań, urząd wyda decyzję o przedłużeniu ci zatwierdzenia warunkowego na kolejne 3 miesiące. Po tym czasie ponownie złóż wniosek o zatwierdzenie zakładu. Pamiętaj jednak, że zatwierdzenie warunkowe nie może trwać łącznie dłużej niż 6 miesięcy.

Jeżeli w wyniku kolejnej kontroli okaże się, że twój zakład spełnia wszystkie odpowiednie wymagania otrzymasz decyzję o zatwierdzeniu (bezwarunkowym).

Jeśli jednak twój zakład nadal nie będzie spełniać wymagań, otrzymasz decyzję o odmowie zatwierdzenia zakładu. Ponadto, powiatowy lekarz weterynarii wykreśli cię z rejestru.

Dokumenty

Termin

Urząd przeprowadzi kontrolę w twoim zakładzie w ciągu 30 dni od wpłynięcia twojego wniosku.

Ile zapłacisz

 • 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o zatwierdzeniu zakładu i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy) 
  Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, jesteś zobowiązany do opłaty skarbowej za dołączenie pełnomocnictwa do sprawy. Opłata nie obowiązuje cię, jeśli twoim pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, babcia, wnuk lub rodzeństwo.

  Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Jeśli pełnomocnictwo składasz do głównej siedziby UKE w Warszawie, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

  Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś, to możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do wojewódzkiego lekarza weterynarii za pośrednictwem powiatowego lekarza weterynarii, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od daty jej otrzymania.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji i przekazać taką informację do powiatowego lekarza weterynarii, który wydał decyzję. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu, to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Informuj urząd o zmianach

Twoim obowiązkiem jest dbać o to, aby urząd miał aktualne informacje o twoim zakładzie. Dlatego informuj urząd o każdej zmianie w działalności i o każdym zawieszeniu działalności oraz zamknięciu istniejącego zakładu w ciągu 7 dni od pojawienia się takiej zmiany.

Czy ta strona była przydatna?