Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Firma audytorska – skreślenie z listy

Masz firmę audytorską i nie chcesz już dalej prowadzić tej działalności? Musisz wystąpić do organu nadzoru - Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z wnioskiem o skreślenie z listy firm audytorskich. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek przez e-PUAP Wniosek trzeba podpisać podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wniosek o skreślenie z listy firm audytorskich może złożyć wyłącznie firma wpisana na tę listę.

Lista firm audytorskich jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego - PANA.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Agencja Nadzoru Audytowego Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o skreślenie z listy firm audytorskich

Uwaga! Z powodu epidemii koronawirusa, biuro podawcze PANA jest zamknięte do odwołania. Wnioski należy składać wyłącznie listownie lub elektronicznie.

Do wniosku należy załączyć:

 • akta zleceń usług atestacyjnych lub akta zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu w okresie ostatnich 5 lat;
 • dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości
 • informacje objęte sprawozdaniem za rok kalendarzowy, w którym składany jest wniosek o skreślenie (do dnia sporządzenia wniosku o skreślenie)
 • sprawozdanie zawierające dane o przychodach firmy audytorskiej oraz usługach wykonanych przez nią w poprzednim roku kalendarzowym za poprzedni rok kalendarzowy, (poprzedni względem roku, w którym składany jest wniosek o skreślenie - dotyczy wyłącznie przypadku, gdy do dnia sporządzenia wniosku sprawozdanie nie zostało przekazane do Agencji)
 • roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za rok kalendarzowy, w którym składany jest wniosek o skreślenie, wraz z potwierdzeniem wniesienia tej opłaty na indywidualny rachunek bankowy firmy audytorskiej przeznaczony do rozrachunków z Agencją
 • roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za poprzedni rok kalendarzowy, (poprzedni względem roku, w którym składany jest wniosek o skreślenie), wraz z potwierdzeniem wniesienia tej opłaty.

Przeczytaj komunikat PANA w sprawie skreślenia firmy z listy firm audytorskich.

Dokumenty

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

PANA weryfikuje dane i sprawdza poprawność załączonych dokumentów. 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych organ wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz miał na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz braków formalnych w ustalonym terminie, twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

 1. Wydanie decyzji o skreśleniu z listy firm audytorskich

Polska Agencja Nadzoru Audytowego po zaakceptowaniu wniosku o skreśleniu firmy audytorskiej z listy firm audytorskich, wydaje decyzję administracyjną w sprawie skreślenia podmiotu z listy firm audytorskich.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji Agencji wydanych w pierwszej instancji w przedmiocie skreślenia z listy firm audytorskich nie służy odwołanie. Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem, możesz złożyć wniosek do Agencji o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

Firma audytorska skreślona z listy na swój wniosek, może być ponownie wpisana na listę firm audytorskich, jeżeli spełnia warunki firm audytorskich. W tym celu należy ponownie złożyć wniosek o wpis na listę firm audytorskich.

Jeśli chcesz zmienić dane firmy wpisanej na listę firm audytorskich musisz złożyć wniosek o zmianę danych firm wpisanych na listę firm audytorskich.

Czy ta strona była przydatna?