Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o skreślenie z listy firm audytorskich

Masz firmę audytorską i nie chcesz już prowadzić tej działalności? Musisz wystąpić do organu nadzoru - Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z wnioskiem o skreślenie z listy firm audytorskich. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek przez system Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA. Wniosek podpisz podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Firma wpisana na listę firm audytorskich prowadzonych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA), może zostać skreślona z listy na swój wniosek.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę zrealizujesz tylko przez internet za pośrednictwem systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o skreślenie z listy firm audytorskich

Wniosek o zmianę danych możesz złożyć tylko przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego STREFA dostępnego na stronie internetowej PANA. Do złożenia wniosku będzie potrzebny podpis elektroniczny: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Zapoznaj się z instrukcją użytkownika systemu STREFA.

Dokumenty

Do wniosku załącz w postaci elektronicznej:

 • akta zleceń usług atestacyjnych lub akta zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu w okresie ostatnich 8 lat
 • dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości
 • roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za rok kalendarzowy, w którym składany jest wniosek o skreślenie, wraz z potwierdzeniem wniesienia tej opłaty na indywidualny rachunek bankowy firmy audytorskiej przeznaczony do rozrachunków z Agencją
 • roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za poprzedni rok kalendarzowy, (poprzedni względem roku, w którym składany jest wniosek o skreślenie), wraz z potwierdzeniem wniesienia tej opłaty
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł

Wraz z wnioskiem złóż za pośrednictwem systemu STREFA:

 • sprawozdanie za rok kalendarzowy, w którym składany jest wniosek o skreślenie (do dnia sporządzenia wniosku o skreślenie)
 • sprawozdanie zawierające dane o przychodach firmy audytorskiej oraz usługach wykonanych przez nią w poprzednim roku kalendarzowym za poprzedni rok kalendarzowy, (poprzedni względem roku, w którym składany jest wniosek o skreślenie - dotyczy wyłącznie przypadku, gdy do dnia sporządzenia wniosku sprawozdanie nie zostało przekazane do Agencji)
 1. PANA sprawdzi wniosek formalnie i merytorycznie

PANA zweryfikuje dane i sprawdzi poprawność załączonych dokumentów. 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych PANA wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz miał na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz braków formalnych w ustalonym terminie, twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

 1. PANA wyda decyzję o skreśleniu z listy firm audytorskich

Po rozpoznaniu i zaakceptowaniu wniosku, PANA wyda decyzję w sprawie skreślenia firmy z listy firm audytorskich.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

10 zł – opłata skarbowa za skreślenie z listy firm audytorskich

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać ją na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji PANA wydanych w pierwszej instancji w przedmiocie skreślenia z listy firm audytorskich nie służy odwołanie. Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem, możesz złożyć wniosek do PANA o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

Ponowny wpis na listę

Firma audytorska skreślona z listy na swój wniosek, może być ponownie wpisana na listę firm audytorskich, jeżeli spełnia warunki ustawowe dla wpisu. W tym celu złóż ponownie wniosek o wpis na listę firm audytorskich.

Zmiana danych firmy audytorskiej

Jeśli chcesz zmienić dane firmy wpisanej na listę firm audytorskich musisz złożyć wniosek o zmianę danych firm wpisanych na listę firm audytorskich.

Czy ta strona była przydatna?