Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Aktuariusz – zmiana danych

Zmiana danych w rejestrze aktuariuszy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W przypadku zmiany danych objętych wpisem do rejestru, aktuariusz ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia organowi nadzoru (KNF) danych, które uległy zmianie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Niezwłocznie po zmianie danych wpisanych do rejestru aktuariuszy.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie zawiadomienia o zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru aktuariuszy

Wnioskodawca składa zawiadomienie o zmianie danych, o których mowa w art. 68 ust 7 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do Komisji Nadzoru Finansowego.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie po zmianie danych wpisanych do rejestru aktuariuszy.

  1. Zmiana danych wpisanych do rejestru aktuariuszy

Organ dokonuje zmiany danych wpisanych do rejestru aktuariuszy. Rejestr aktuariuszy jest ogłaszany przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Termin

Niezwłocznie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Niezwłocznie.

Czy ta strona była przydatna?