Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pielęgniarka, położna – wykreślenie z rejestru z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

Nie chcesz już wykonywać zawodu pielęgniarki/położnej? Możesz zrzec się prawa do wykonywania tego zawodu. Przeczytaj poniższy opis i wypełnij wniosek.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pielęgniarka/-arz/Położna/-y ubiegająca się o wykreślenie z rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych w związku ze zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu, składa okręgowej radzie pielęgniarek i położnych izby, której jest członkiem oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu jednocześnie wnosząc o wykreślenie z rejestru członków tejże izby. Ponadto składa dokument uprawniający do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenie z rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu zawiera m.in.:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- numer prawa wykonywania zawodu;

- numer w okręgowym rejestrze pielęgniarek i położnych;

- datę zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
  1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych (ORPiP) weryfikuje poprawność oraz kompletność oświadczenia i załączników wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury.

W przypadku, gdy oświadczenie i załączniki nie spełniają warunków formalnych ORPiP wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania).

  1. Wykreślnie z rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wykreślenia pielęgniarki/położnej z rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych w związku ze zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu. Wykreślenie z rejestru z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu, następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych izby, której pielęgniarka/położna była do tej pory członkiem.

Ponadto, wykreślona pielęgniarka/położna ma obowiązek zwrotu dokumentu „prawo wykonywania zawodu" do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, celem jego unieważnienia poprzez odcięcie prawego dolnego rogu.

Dokumenty

  1. Przekazanie danych do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przekazuje drogą elektroniczną, nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania wykreślenia z rejestru, dane obejmujące wykreślenie w okręgowym rejestrze pielęgniarek i położnych do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, którego właścicielem i administratorem jest Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Aktualizacja danych następuje on-line i jest widoczna natychmiast po wprowadzeniu danych do okręgowego rejestru - zmienia się status pielęgniarki/położnej na „nieaktywny”.

Termin

W ciągu 7 dni.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?