Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na badania naukowe przez obce podmioty na polskich obszarach morskich

Zamierzasz zajmować się badaniami naukowymi żywych zasobów morza na polskich obszarach morskich? Obce państwa oraz obce osoby prawne i fizyczne, a także organizacje międzynarodowe muszą najpierw uzyskać odpowiednie pozwolenie. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może prowadzić badania naukowe na polskim morzu

Badania naukowe żywych zasobów morza mogą być prowadzone przez:

 • obce państwa
 • osoby prawne i fizyczne obcych państw
 • organizacje międzynarodowe

po uzyskaniu pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej

Polskimi obszarami morskimi, dla których wymagane jest pozwolenie są:

 • morskie wody wewnętrzne
 • morze terytorialne
 • wyłączna strefa ekonomiczna

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Nie później niż 3 miesiące przed przewidywaną datą rozpoczęcia badań.

Gdzie załatwisz sprawę

Przedstawiciele obcych państw mogą złożyć wniosek poprzez swoje placówki dyplomatyczne i konsularne w Polsce. Wniosek zostanie przekazany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Departament Rybołówstwa).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań naukowych

Dokumenty

Termin

Nie później niż 3 miesiące przed przewidywaną datą rozpoczęcia badań.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdza, czy twój wniosek zawiera wymagane ustawowo dane. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Wezwanie otrzymasz za pośrednictwem placówki dyplomatycznej lub konsularnej twojego państwa w Polsce, w której składałeś wniosek.

 1. Otrzymasz pozwolenie na prowadzenie badań naukowych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przed podjęciem decyzji w sprawie pozwolenia dokonuje odpowiednich uzgodnień z Ministrem Środowiska.

Minister odmówi wydania pozwolenia, gdy badania naukowe:

 • zagrażają zanieczyszczeniem środowiska
 • dotyczą bezpośrednio zasobów naturalnych strefy
 • wymagają drążenia dna, użycia środków wybuchowych lub wprowadzenia do środowiska morskiego substancji szkodliwych
 • wymagają budowy lub użytkowania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń

Pozwolenie na prowadzenie badań naukowych uprawnia statki obcych bander do prowadzenia badań na polskich obszarach morskich.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek złóż w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Obowiązki prowadzących badania

Podmioty obcych państw, przeprowadzające badania naukowe na polskich obszarach morskich, muszą:

 • zapewnić udział polskich przedstawicieli w badaniach, włączając w to ich obecność na pokładach statków badawczych i innych urządzeniach
 • poinformować Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wynikach badań w terminie 6 miesięcy od dnia ich zakończenia
 • udostępnić nieodpłatnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi danych uzyskanych w ramach badań w terminie 6 miesięcy od dnia ich zakończenia
 • informować Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o każdej istotnej zmianie w programie badań
 • usunąć urządzenia naukowo-badawcze i wyposażenie po zakończeniu badań, chyba że na ich pozostawienie uzyskano odrębne pozwolenie

Niespełnienie ww. wymagań stanowi podstawę do odmowy wydania kolejnych pozwoleń, albo do stwierdzenia utraty ważności wydanych już pozwoleń.

Czy ta strona była przydatna?