Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja przedsiębiorcy o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim

Jeśli nie chcesz już świadczyć usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim poinformuj o tym marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w obiektach hotelarskich, mają obowiązek informowania marszałka województwa o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż informację o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja powinna zawierać:

 • Dane wnioskodawcy  - nazwa i siedziba lub nazwisko i imię oraz adres, przedsiębiorcy;
 • Data zakończenia świadczenia usług hotelarskich;
 • Dane obiektu hotelarskiego:
  • nazwa własna obiektu,
  • numer wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich
  • rodzaj i kategoria zaszeregowania obiektu,
  • położenie obiektu, adres.

 1. Urząd uchyli decyzję o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego

Marszałek województwa wyda decyzję o uchyleniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego, w związku ze złożoną przez przedsiębiorcę informacją o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Dokumenty

 1. Urząd wykreśli obiekt z ewidencji obiektów hotelarskich

Marszałek województwa dokonuje wykreślenia obiektu z prowadzonej ewidencji obiektów hotelarskich poprzez odpowiedni wpis do karty ewidencyjnej obiektu hotelarskiego, którego dotyczy złożona przez przedsiębiorcę informacja. O wykreśleniu obiektu z prowadzonej ewidencji obiektów hotelarskich marszałek województwa informuje przedsiębiorcę.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji przedsiębiorca może się odwołać do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał decyzję. Pisemne odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Nazwa obiektu po wykreśleniu

Po tym jak urząd wykreśli obiekt z ewidencji obiektów hotelarskich, przedsiębiorca nie może stosować w obiekcie nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego.

Świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Czy ta strona była przydatna?