Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (SK3)

Wykonujesz międzynarodowy transport drogowy rzeczy i zmieniło się np. imię, nazwisko jednego z Twoich kierowców lub adres twojej firmy? Musisz wystąpić z wnioskiem o zmianę świadectwa kierowcy. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

 • Świadectwo kierowcy posiadać muszą kierowcy, którzy nie są obywatelem państwa członkowskiego UE ani rezydentem długoterminowym oraz są zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski i wykonują międzynarodowy transport drogowy rzeczy.
 • Przedsiębiorca posiadający licencję wspólnotową składa wniosek do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wydanie świadectwa kierowcy zatrudnionego w jego firmie. Wniosek składa się w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej. Świadectwo kierowcy jest decyzja administracyjną wydawanym zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku Nr III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. 

Zgłoszeniu podlegają dane zawarte w:

 • paszporcie kierowcy,
 • prawie jazdy kierowcy,
 • karcie kwalifikacji kierowcy,
 • licencji wspólnotowej (oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba i adres).

Zmienione świadectwo kierowcy wydawane na okres identyczny jak pierwotnie wydanego świadectwa kierowcy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Poinformuj GITD o zmianie danych, których dotyczy świadectwo. Powinieneś to zrobić w ciągu 28 dni od powstania zmian.

Pamiętaj, aby wniosek o zmianę świadectwa kierowcy (SK3) złożyć w oryginale, podpisany przez osobę upoważnioną w formie pisemnej tj. papierowej lub elektronicznej.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę świadectwa kierowcy powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy,
 • siedzibę i adres przedsiębiorcy,
 • dane kierowcy, w tym imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer paszportu oraz obywatelstwo kierowcy.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dołącz odpowiednie dokumenty jeśli zmiany dotyczą danych zawartych w:

 • paszporcie kierowcy,
 • prawie jazdy kierowcy,
 • karcie kwalifikacji kierowcy,
 • licencji wspólnotowej (oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba i adres).

Termin

Poinformuj GITD o zmianie danych, których dotyczy świadectwo. Powinieneś to zrobić w ciągu 28 dni od powstania zmian.

Pamiętaj, aby wniosek o zmianę świadectwa kierowcy (SK3) złożyć w oryginale, podpisany przez osobę upoważnioną w formie pisemnej tj. papierowej lub elektronicznej.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

GITD sprawdzi, czy Twój wniosek oraz załączniki są poprawnie wypełnione.

Jeśli Twój wniosek jest niekompletny, GITD zwróci się do Ciebie o uzupełnienie informacji w podanym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania.

Pamiętaj, że jeśli przekroczysz termin, GITD nie rozpatrzy Twojej sprawy.

 1. Urząd wyda zaktualizowane świadectwo kierowcy

Główny Inspektor Transportu Drogowego w drodze decyzji administracyjnej zmienia świadectwo kierowcy.

Jeżeli Twój wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, GITD wyda zmienione świadectwo kierowcy (blankiet A) wraz z wypisem świadectwa kierowcy (blankiet B).

Przedsiębiorca otrzyma zmienione świadectwo kierowcy na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy wraz z jego wypisem. Okres ważności zmienionego świadectwa kierowcy nie ulega zmianie tzn. jest identyczny jak pierwotnie wydanego świadectwa kierowcy.

Jeśli Twój wniosek jest niekompletny, GITD zwróci się do Ciebie o uzupełnienie informacji w podanym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania.

Główny Inspektor Transportu Drogowego prowadzi rejestr wydanych świadectw kierowców.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10 zł

Opłata za zmianę świadectwa kierowcy wynosi 10 zł.

Opłatę wpłać na numer rachunku, który znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać NIP przedsiębiorstwa oraz wskazać czego dotyczy opłata np. zmiana SK dla (imię i nazwisko kierowcy).

 

Jeśli do GITD składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Gdy dostaniesz świadectwo kierowcy

Oryginał świadectwa przekaż kierowcy, dla którego zostało ono wydane. Powinien on je mieć przy sobie wykonując przewozy towarów poza granicami Polski. Kierowca musi okazywać świadectwo na żądanie każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych. Za nieokazanie uprawnienia, kierowcy grozi grzywna w wysokości 150 zł. Za niewyposażenie kierowcy w świadectwo kierowcy osoba zarządzająca operacjami transportowymi w przedsiębiorstwie lub inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym może zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Z kolei za wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy przez kierowcę nieposiadającego ważnego świadectwa kierowcy przedsiębiorcy lub innemu podmiotowi wykonującymi inne czynności związane z przewozem drogowym grozi kara w wysokości 5000 zł.

Wypis ze świadectwa przechowuj w swojej firmie.

Kontrole

Organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli wydanych świadectw kierowcy jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Corocznie sprawdzeniu podlega co najmniej 20% wydanych świadectw kierowcy.

Uzyskaj świadectwo kierowcy

Jeśli chcesz uzyskać świadectwo kierowcy złóż odpowiedni wniosek do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Przedłużenie ważności świadectwa kierowcy

Jeśli świadectwo kierowcy straciło ważność, możesz je przedłużyć. Aby to zrobić, złóż odpowiedni wniosek do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Wtórnik świadectwa kierowcy

Jeśli zgubiłeś świadectwo kierowcy lub uległo zniszczeniu złoż odpowiedni wniosek do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Zwrot świadectwa kierowcy

Przedsiębiorca (przewoźnik) zobowiązany jest do poinformowania o tym Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz zwrotu świadectwa kierowcy A i B w następujących przypadkach:

- upływu czasu, na jaki wydano świadectwo;

- śmierci posiadacza świadectwa (zarówno przedsiębiorcy jak i zatrudnionego kierowcy);

- ustania stosunku pracy z zatrudnionym kierowcą;

- wyrejestrowania z ZUS;

- likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorcy, któremu udzielono świadectwa;

- utraty ważności zezwolenia na pracę i braku jego kontynuacji;

- utraty ważności badań lekarskich i psychologicznych.

Czy ta strona była przydatna?