Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy (SK3)

Wykonujesz międzynarodowe przewozy rzeczy i zmieniło się np. nazwisko jednego z twoich kierowców lub adres twojej firmy? Musisz wystąpić z wnioskiem o aktualizację świadectwa kierowcy. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto musi posiadać świadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy posiadać muszą kierowcy - obywatele państw nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski i wykonują międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Przedsiębiorca posiadający licencję wspólnotową składa wniosek do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o zmianę świadectwa kierowcy zatrudnionego w jego firmie.

Zgłoszeniu podlega zmiana następujących danych:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba i adres;
 • imię i nazwisko, obywatelstwo kierowcy,

a także dane zawarte w: 

 • licencji wspólnotowej;
 • dokumencie tożsamości kierowcy;
 • prawie jazdy kierowcy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Na zgłoszenie zmiany danych masz 28 dni od dnia, w którym zmieniły się dane.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dołącz odpowiednie dokumenty jeśli zmiany dotyczą:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba i adres;
 • imię i nazwisko, obywatelstwo kierowcy;
 • licencji wspólnotowej;
 • dokumencie tożsamości kierowcy;
 • prawie jazdy kierowcy.

Termin

Na zgłoszenie zmiany danych masz 28 dni od dnia, w którym zmieniły się dane.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wyda zaktualizowane świadectwo kierowcy

Główny Inspektor Transportu Drogowego zmieni dane w dokumentach.

Przedsiębiorca otrzyma zaktualizowane świadectwo kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzecz wraz z jego wypisem. Okres ważności zmienionego świadectwa nie ulega zmianie (czyli jest identyczny jak pierwotnie wydanego świadectwa kierowcy).

Główny Inspektor Transportu Drogowego prowadzi rejestr wydanych świadectw kierowców.

Dokumenty

Wraz z decyzją wydawany jest wypis ze zmienionego świadectwa kierowcy.

Ile zapłacisz

10 zł

Opłatę wpłać na numer rachunku, który znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. zmiana SK dla (imię i nazwisko kierowcy).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną w sprawie zmiany świadectwa kierowcy, możesz zwrócić się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Warto wiedzieć

 • Zmienione świadectwo kierowcy należy do przedsiębiorcy (przewoźnika), który przekazuje jego oryginał do dyspozycji wskazanemu w świadectwie kierowcy prowadzącemu pojazd korzystając z licencji wspólnotowej wydanej temu przewoźnikowi. Oryginał świadectwa musi być przechowywany w pojeździe i należy go okazywać na żądanie każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych. Za brak (nie przekazanie) świadectwa kierowcy przedsiębiorcy grozi grzywna w wysokości 1000 zł). Wypis ze zaktualizowanego świadectwa kierowcy przechowuje przedsiębiorca (przewoźnik).
 • Organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli wydanych świadectw kierowcy jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.
 • W przypadku kolejnej zmiany danych, przedsiębiorca (przewoźnik) zobowiązany jest ponownie zgłosić te zmiany Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowemu. Zmiany należy zgłosić na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego w terminie 28 dni od dnia ich powstania
 • W przypadku utraty ważności świadectwa kierowcy przedsiębiorca może wystąpić o jego przedłużenie, składając do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wniosek o kontynuację świadectwa kierowcy.
 • Jeżeli z kierowcą, którego dotyczy świadectwo kierowcy, rozwiązany został stosunek pracy to przedsiębiorca (przewoźnik) zobowiązany jest do poinformowania o tym Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz zwrotu blankietów A i B wydanego świadectwa kierowcy

Czy ta strona była przydatna?