Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wygaśnięcie świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy

Wygaśnięcie świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca zatrudniający kierowcę, który posiada świadectwo kierowcy (czyli obywatela państwa nie będącego członkiem Wspólnoty Europejskiej, zatrudnionego w przedsiębiorstwie transportowym zarejestrowanym na terytorium Polski i wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy) ma obowiązek zawiadomić Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wygaśnięciu tego świadectwa. Wygasa ono w przypadku:

  • zrzeczenia się świadectwa
  • upływu czasu, na jaki wydano świadectwo
  • śmierci posiadacza świadectwa (zarówno przedsiębiorcy jak i zatrudnionego kierowcy)
  • likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorcy, któremu udzielono świadectwa
  • ustania stosunku pracy z zatrudnionym kierowcą

W przypadku wygaśnięcia świadectwa kierowcy przedsiębiorca ma obowiązek je zwrócić (wzór A i B) do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadomienie o wygaśnięciu świadectwa kierowcy

Przedsiębiorca (przewoźnik) składa zawiadomienie wraz z załącznikami do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), na adres:

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa.

Zawiadomienie można złożyć na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego. W tym drugim przypadku załączniki do zawiadomienia składa się również w postaci elektronicznej.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Świadectwo kierowcy wydawane jest przedsiębiorcy (przewoźnikowi) wraz z wypisem ze świadectwa kierowcy.
Jak uzyskać dokument?
Kontynuacja/odnowienie świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (SK2) Wydanie świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (SK1)
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Świadectwo pracy oraz potwierdzenie wyrejestrowania z ZUS kierowcy załącza się gdy świadectwo wygasło z powodu ustania stosunku pracy z kierowcą.

Świadectwo kierowcy zwraca się wraz z jego wypisem (wzór A i B).

  1. Decyzja o wygaśnięciu świadectwa kierowcy

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje decyzję o wygaśnięciu świadectwa kierowcy.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?