Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Diagnosta laboratoryjny – zmiana danych

Dokonanie aktualizacji danych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Osoby wpisane na listę diagnostów laboratoryjnych, które chcą dokonać aktualizacji danych osobowych objętych wpisem na listę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie zawiadomienia o zmianie danych objętych wpisem na listę diagnostów laboratoryjnych

Diagnosta laboratoryjny jest obowiązany zawiadomić Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2 art. 8 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Zmiana danych dotyczy zmiany danych osobowych: nazwiska bądź zmiany adresu zamieszkania.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Formularz aktualizacji danych zawiera następujące dane:

1. imię i nazwisko,

2. aktualny adres,

3. dane kontaktowe,

4. miejsce zatrudnienia,

5. nr wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych,

6. nr dokumentu PWZDL,

7. informacje o specjalizacji.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia

Dokument tożsamości powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem w zakładzie pracy lub w organie wydającym ten dokument.

Termin

W terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

  1. Zmiana danych objętych wpisem na listę

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych dokonuje aktualizacji danych objętych wpisem na listę diagnostów laboratoryjnych. Aktualizacja dokonywana jest niezwłocznie w bazie danych oraz raz w miesiącu na liście diagnostów laboratoryjnych, dostępnej na stronie internetowej KIDL.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie jest wskazany.

Czy ta strona była przydatna?