Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż informację o terminie, czasie i miejscu prowadzenia kursu prawa jazdy

Kierujesz ośrodkiem szkolenia kierowców lub inną firmą, która prowadzi kursy na prawo jazdy? Musisz złożyć staroście informację o terminie, czasie i miejscu takiego kursu. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś kierownikiem ośrodka szkolenia kierowców, musisz informować starostę o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu.

Informacja powinna obejmować:

 • imię i nazwisko uczestnika kursu
 • numer PESEL uczestnika (jeśli go nie ma podaj serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz nazwę państwa, które wydało dokument)
 • datę rozpoczęcia szkolenia teoretycznego
 • miejsce prowadzenia szkolenia teoretycznego.

Taki sam obowiązek informacyjny dotyczy kierowników innych podmiotów, które prowadzą szkolenia kierowców.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację złóż najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia kursu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy miast na prawach powiatu

Informację przedstaw staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż informację oraz listę uczestników kursu

Informację możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej przez Biznes.gov.pl. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Termin

Informację złóż najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia kursu.

 1. Urząd przyjmie twoją informację

Urząd przyjmie twoją informację. Nie musisz nic więcej robić.

Pamiętaj, żeby mieć przy sobie informację w trakcie ewentualnej kontroli twojego ośrodka szkolenia kierowców. Kontrole może przeprowadzać starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Dodatkowe opłaty poniesiesz tylko w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika. 

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Złożenie informacji zamyka sprawę. Urząd nie wysyła potwierdzenia przyjęcia informacji.

Czy ta strona była przydatna?