Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Instruktor nauki jazdy – zmień dane we wpisie do ewidencji

Jesteś instruktorem nauki jazdy? Musisz informować starostę o każdej zmianie danych wpisanych do ewidencji instruktorów. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś instruktorem nauki jazdy, musisz dbać o aktualność swojego wpisu do ewidencji instruktorów.

Masz obowiązek zgłosić staroście zmianę:

 • imienia i nazwiska
 • numeru PESEL a jeśli nie masz numeru PESEL: serii, numeru i nazwy dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • adresu zamieszkania
 • rodzajów uprawnień, w zakresie których możesz prowadzić szkolenie oraz dat ich uzyskania.

Ważne! Zmiana danych może oznaczać konieczność wymiany legitymacji instruktora. Sprawdź w swoim starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu, jak uzyskać nową legitymację.

Oprócz informowania o zmianie danych, musisz informować starostę o numerze ewidencyjnym ośrodka szkolenia lub innego podmiotu, w którym prowadzisz szkolenie. Zrób to najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek o zmianę wpisu w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do starosty albo prezydenta miasta na prawach powiatu, który prowadzi ewidencję, do której jesteś wpisany.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych wpisanych do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo przez internet, na skrzynkę ePUPAP właściwego starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu. Wniosek złożony musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Przepisy nie określają wzoru wniosku o zmianę danych wpisanych do ewidencji instruktorów nauki jazdy.

Instruktor nauki jazdy musi w terminie 14 dni informować starostę o zmianie następujących danych:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument
 • adres zamieszkania
 • wynikające z ukończonego kursu i zakresu złożonego egzaminu, poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania. 

O sposobie zgłoszenia zmiany danych zapytaj we właściwym starostwie powiatowym.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Uwaga! Dowód uiszczenia opłaty dołącz tylko w przypadku, jeśli twój wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu wpisu do ewidencji.

Termin

Złóż wniosek o zmianę wpisu w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

 1. Twoje dane w ewidencji instruktorów zostaną zmienione

Starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu wpisze do ewidencji dane wskazane we wniosku

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Uwaga! Jeśli twój wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu wpisu do ewidencji, musisz zapłacić opłatę, jak za wpis do ewidencji w wysokości 50,00 zł.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania. 

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?