Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie przedstawicielstwa z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Chcesz wykreślić przedstawicielstwo z rejestru? Możesz to zrobić składając odpowiedni wniosek. Sprawdź poniżej szczegóły.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo może złożyć wniosek o jego wykreślenie do ministra właściwego do spraw rozwoju przed upływem 2 letniego okresu obowiązywania wpisu w rejestrze.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wpis przedstawicielstwa obowiązuje przez 2 lat od dnia wpisu. Jeżeli w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu, nie złożysz wniosku o przedłużenie wpisu w rejestrze na kolejne 2 lata, to wpis danego przedstawicielstwa w rejestrze straci swoją ważność.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Justyna Filipczuk tel.: (22) 411 94 44, Dariusz Domżalski tel.: (22) 411 94 41
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Wniosek o wykreślenie przedstawicielstwa z rejestru

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wpis przedstawicielstwa obowiązuje przez 2 lat od dnia wpisu. Jeżeli w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu, nie złożysz wniosku o przedłużenie wpisu w rejestrze na kolejne 2 lata, to wpis danego przedstawicielstwa w rejestrze straci swoją ważność.

  1. Wykreślenie przedstawicielstwa z rejestru

Wykreślenie przedstawicielstwa z rejestru przedstawicielstw następuje na podstawie decyzji o wykreśleniu w trybie uproszczonym.

Milczące załatwienie sprawy

Jeżeli w ciągu miesiąca od złożenia wniosku nie dostaniesz decyzji negatywnej to oznacza, że Minister Rozwoju i Technologii rozpoznał pozytywnie twój wniosek i wykreślił przedstawicielstwo z rejestru (milczące załatwienie sprawy).

Jeśli potrzebujesz, możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu twojej sprawy (wykreśleniu przedstawicielstwa z rejestru). Wniosek złóż do ministra właściwego do spraw rozwoju.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Jeżeli w ciągu miesiąca od złożenia wniosku nie dostaniesz decyzji negatywnej to oznacza, że minister właściwy do spraw rozwoju rozpoznał pozytywnie twój wniosek i wykreślił przedstawicielstwo z rejestru.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, to możesz zwrócić się do ministra właściwego do spraw rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

Czy ta strona była przydatna?