Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Duplikat poświadczenia dla zbiornika na gaz zamontowanego w samochodzie

Masz samochód lub inny pojazd na gaz, ale nie masz dokumentów potwierdzających dopuszczenie do eksploatacji zbiornika na gaz? Złóż wniosek o wydanie duplikatu poświadczenia – czyli protokołu z badania i decyzji dla zbiornika na gaz zamontowanego w samochodzie. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Jeśli złożysz wniosek w formie elektronicznej, trafi on na skrzynkę Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie i zostanie przekazany do odpowiedniego oddziału.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy potrzebny ci jest duplikat poświadczenia dla zbiornika na gaz zamontowanego w samochodzie

Przy okresowym badaniu technicznym samochodu na gaz powinieneś mieć przy sobie protokół z badania i decyzję dopuszczającą do eksploatacji zbiornik na gaz zamontowany w samochodzie. Potocznie dokumenty te nazywane są: poświadczeniem dla zbiornika na gaz lub legalizacją zbiornika i są wydawane na zbiorniki  LPG, CNG oraz LNG zamontowane w samochodach lub innych pojazdach. 

Bez ważnego protokołu z badania i decyzji dopuszczającej do eksploatacji zbiornik na gaz twój samochód nie przejdzie obowiązkowego okresowego badania technicznego na stacji kontroli pojazdów.

Jeżeli nie masz takiego dokumentu, to złóż wniosek o jego duplikat

Duplikat protokołu z badania i decyzji dopuszczającej do eksploatacji zbiornik na gaz, możesz uzyskać wyłącznie na zbiornik, który wcześniej został zbadany przez inspektora TDT. Dla zbiornika tego powinna być wydana decyzja dopuszczająca do eksploatacji.

Samochód sprowadzony z zagranicy z zamontowaną instalacją gazową

Jeśli twój samochód został sprowadzony z zagranicy z zamontowaną instalacją gazową, to aby uzyskać protokół z badania i decyzję dopuszczającą do eksploatacji zbiornik na gaz, zgłoś zbiornik do badań.

Badanie wykonasz w zakładzie upoważnionym przez TDT. Sprawdź wykaz zakładów uprawnionych.

Tylko zbiorniki na gaz, które posiadają homologację na zgodność z właściwym regulaminem ONZ, będą mogły być poddane badaniom przeprowadzonym przez inspektora TDT. Po pozytywnym wyniku badań zbiornika inspektor TDT wyda ci decyzję dopuszczającą do jego eksploatacji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek złóż pocztą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) na Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie lub do tego Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego, który posiada dokumentację zbiorników gazu danego producenta. Będzie to:

1.   Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Gdańsku, ul. Kętrzyńskiego 24b, 80-376 Gdańsk, tel.: +48 58 511 00 80 e-mail:  gdansk@tdt.gov.pl  w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • PPH BORMECH Sp. z o.o., Zakład Pracy Chronionej, ul. Charnowo 3, 76-270 Ustka;
 • IRENE Agencja Handlowa Import-Export I.J. Radomscy, ul. St. Poznańskiego 24, 76-261 Kobylnica;
 • STAKO Sp. J., ul. Poznańska 54, 76-200 Słupsk;
 • ATIKER (handlowa nazwa Tytan Gaz).

2.   Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Katowicach, ul. Cedrowa 8, 40-181 Katowice, tel.: +48 32 793 70 36, e-mail:  katowice@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A., ul. Wrocławska 59, 49-200 Grodków.

3.   Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 125 (II piętro), 02-707 Warszawa, tel.: +48 22 826 23 16, e-mail:   warszawa@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • KMBF KOPEĆ Sp.J. Białostoczek k/Kurian, 15-592 Białystok;
 • REMVALDA PL Sp. z o.o. Białostoczek 14; 15-592 Białystok;
 • “STARS” T. Urwan, A.S. Marzec Spółka Jawna, ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok,
 • ZAKŁAD PRODUKCYJNY, ul. Toruńska 12a, 26-612 Radom.
 • Zakład Usługowo Produkcyjny CHORUS, ul. Niedziałkowskiego 17, 26-600 Radom.

4.   Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Lublinie, Al. Wincentego Witosa 1, 20-315 Lublin, tel.: +48 81 745 52 13, e-mail:  lublin@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Atrama Raudondvario pl. 162, 47174 Kaunas, Lietuva (dla zbiorników wyprodukowanych do 2006 roku);
 • NZGA Nowogródek  (dla zbiorników wyprodukowanych od 2000 do 2001 roku);
 • NUOVA GGL S.r.l. VIA BARI 26900 LODI (LO) Włochy (dla zbiorników wyprodukowanych w 2005 roku).

5. Oddział Terenowy TDT w Gdańsku, Zespół Inspektorów w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn, tel.: +48 58 511 00 80, e-mail:  gdansk@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Atrama Raudondvario pl. 162, 47174 Kaunas, Lietuva (dla zbiorników wyprodukowanych od 2006 roku).

6. Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Krakowie, ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków, tel.: +48 12 633 10 86, e-mail:  krakow@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO Sp. z o.o., ul. J.Korczaka 11, 38-300 Gorlice;
 • POLMOCON Sp. z o.o., ul. J.Korczaka 11, 38-300 Gorlice.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o duplikat

Wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty należy prześlij:

 • elektronicznie, do Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie 
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres oddziału terenowego TDT, na terenie którego znajduje się producent zbiornika na gaz LPG, CNG, LNG oraz H2 sprężonego wodoru.

Odpowiedni Oddział Terenowy Transportowego Dozoru Technicznego (OT TDT) sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny i pozwala na załatwienie sprawy. Jeśli wniosek nie jest kompletny, to OT TDT wezwie cię do usunięcia braków. Masz na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, to Transportowy Dozór Techniczny nie załatwi twojej sprawy. Brakujące dokumenty złóż w OT TDT, w którym złożyłeś wniosek o wydanie duplikatu.

Dokumenty

We wniosku podaj między innymi dane identyfikacyjne zbiornika: producenta zbiornika, numer fabryczny, rok i miesiąc budowy, pojemność, znak i numer homologacji. Dane te odczytasz z tabliczki znamionowej umieszczonej na zbiorniku na gaz.

Dołącz do wniosku dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatów dokumentów zbiornika na gaz.

 1. Otrzymasz duplikat poświadczenia dla zbiornika na gaz zamontowanego w samochodzie

Dostaniesz duplikat poświadczenia czyli protokół z badania i decyzję dla zbiornika na gaz zamontowanego w pojeździe.

Nie dostaniesz duplikatu z protokołu dla zbiornika:

 • który nie był przedstawiony do badań z udziałem inspektora TDT
 • któremu wygasła ważność decyzji dopuszczającej do eksploatacji.

W takim przypadku zgłoś zbiornik do badań w zakładzie upoważnionym przez TDT. Sprawdź wykaz zakładów uprawnionych.

Dokumenty

Ile zapłacisz

65 zł

Opłatę wpłać na konto Transportowego Dozoru Technicznego. W dowodzie wpłaty wpisz: "opłata dotyczy wydania duplikatów dokumentów zbiornika nr fabr..."

Numer rachunku sprawdzisz na stronie internetowej TDT.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie otrzymałeś duplikatu to możesz się odwołać do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Czy ta strona była przydatna?