Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj duplikat poświadczenia dla zbiornika na gaz zamontowanego w samochodzie

Masz samochód lub inny pojazd na gaz, ale nie masz dokumentów potwierdzających dopuszczenie do eksploatacji zbiornika na gaz? Złóż wniosek o wydanie duplikatu poświadczenia – czyli protokołu z badania i decyzji dla zbiornika na gaz zamontowanego w samochodzie. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Jeśli złożysz wniosek w formie elektronicznej, trafi on na skrzynkę Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie i zostanie przekazany do odpowiedniego oddziału.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy potrzebny ci jest duplikat poświadczenia dla zbiornika na gaz

Dokumenty wykazujące legalizację zbiornika na gaz zamontowanego w samochodzie, nazywane też poświadczeniem dla zbiornika, będą ci potrzebne przy okresowym badaniu technicznym samochodu.

Dokumenty, jakie musisz okazać, to:

 • protokół z badania przeprowadzanego przez TDT
 • decyzja dopuszczająca do eksploatacji zbiornik na gaz zamontowany w samochodzie.

Dokumenty te są wydawane na zbiorniki LPG, CNG oraz LNG zamontowane w samochodach lub innych pojazdach. 

Bez ważnego protokołu z badania i decyzji dopuszczającej do eksploatacji zbiornik na gaz, twój samochód nie przejdzie obowiązkowego okresowego badania technicznego na stacji kontroli pojazdów.

Jeżeli nie masz takich dokumentów, złóż wniosek o wydanie ich duplikatu do Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

Duplikat protokołu z badania i decyzji dopuszczającej do eksploatacji zbiornik na gaz możesz uzyskać wyłącznie na zbiornik, który wcześniej został zbadany przez inspektora TDT. Dla zbiornika tego powinna być wydana decyzja dopuszczająca do eksploatacji.

Jak uzyskać poświadczenie dla zbiornika na gaz w samochodzie sprowadzonym z zagranicy

Jeśli twój samochód został sprowadzony z zagranicy z już zamontowaną instalacją gazową, zgłoś zbiornik do badań, aby uzyskać protokół z badania i decyzję dopuszczającą do eksploatacji zbiornik na gaz.

Badanie wykonasz w zakładzie upoważnionym przez TDT.

Przejdź do wykazu zakładów uprawnionych przez TDT do przeprowadzania badań.

Ważne! Tylko zbiorniki na gaz, które posiadają homologację na zgodność z właściwym regulaminem ONZ, mogą być poddane badaniom przeprowadzonym przez inspektora TDT. Po pozytywnym wyniku badań, inspektor TDT wyda decyzję dopuszczającą zbiornik do eksploatacji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek możesz złożyć przez Biznes.gov.pl. Wniosek trafi na skrzynkę ePUAP Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie i zostanie przekazany do odpowiedniego oddziału.

Wniosek na piśmie możesz złożyć do tego Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego, który posiada dokumentację zbiorników gazu danego producenta.

Oddziały TDT:

Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Gdańsku, ul. Kętrzyńskiego 24b, 80-376 Gdańsk, tel.: +48 58 511 00 80 e-mail:  gdansk@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • PPH BORMECH Sp. z o.o., Zakład Pracy Chronionej, ul. Charnowo 3, 76-270 Ustka
 • IRENE Agencja Handlowa Import-Export I.J. Radomscy, ul. St. Poznańskiego 24, 76-261 Kobylnica
 • STAKO Sp. J., ul. Poznańska 54, 76-200 Słupsk
 • ATIKER (handlowa nazwa Tytan Gaz)

Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Katowicach, ul. Cedrowa 8, 40-181 Katowice, tel.: +48 32 793 70 36, e-mail:  katowice@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A., ul. Wrocławska 59, 49-200 Grodków

Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 125 (II piętro), 02-707 Warszawa, tel.: +48 22 826 23 16, e-mail:   warszawa@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • KMBF KOPEĆ Sp.J. Białostoczek k/Kurian, 15-592 Białystok
 • REMVALDA PL Sp. z o.o. Białostoczek 14; 15-592 Białystok
 • “STARS” T. Urwan, A.S. Marzec Spółka Jawna, ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok
 • ZAKŁAD PRODUKCYJNY, ul. Toruńska 12a, 26-612 Radom
 • Zakład Usługowo Produkcyjny CHORUS, ul. Niedziałkowskiego 17, 26-600 Radom

Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Lublinie, Al. Wincentego Witosa 1, 20-315 Lublin, tel.: +48 81 745 52 13, e-mail:  lublin@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Atrama Raudondvario pl. 162, 47174 Kaunas, Lietuva (dla zbiorników wyprodukowanych do 2006 roku)
 • NZGA Nowogródek  (dla zbiorników wyprodukowanych od 2000 do 2001 roku)
 • NUOVA GGL S.r.l. VIA BARI 26900 LODI (LO) Włochy (dla zbiorników wyprodukowanych w 2005 roku)

Oddział Terenowy TDT w Gdańsku, Zespół Inspektorów w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn, tel.: +48 58 511 00 80, e-mail:  gdansk@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Atrama Raudondvario pl. 162, 47174 Kaunas, Lietuva (dla zbiorników wyprodukowanych od 2006 roku)

Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Krakowie, ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków, tel.: +48 12 633 10 86, e-mail:  krakow@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO Sp. z o.o., ul. J. Korczaka 11, 38-300 Gorlice
 • POLMOCON Sp. z o.o., ul. J. Korczaka 11, 38-300 Gorlice

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o duplikat

Wniosek prześlij:

 • elektronicznie, do Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie 
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres oddziału terenowego TDT, na terenie którego znajduje się producent zbiornika na gaz LPG, CNG, LNG oraz H2 sprężonego wodoru.

Dokumenty

Wniosek powinien zawierać:

 • pełną nazwę firmy (lub imię i nazwisko dla osób fizycznych), adres wraz z kodem, numer NIP (lub PESEL), numer telefonu kontaktowego
 • własnoręczny podpis osoby wnioskującej lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskującej osoby prawnej, przy czym uprawnienie do reprezentowania osoby prawnej musi być wykazane w stosowny sposób, np. za pomocą wypisu z KRS
 • dane identyfikacyjne zbiornika – producent, numer fabryczny, rok budowy, numer seryjny, pojemność, numer homologacji (powyższe dane można odczytać z tabliczki znamionowej umieszczonej na zbiorniku).

Dołącz do wniosku dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatów dokumentów zbiornika na gaz.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Odpowiedni Oddział Terenowy Transportowego Dozoru Technicznego (OT TDT) sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny i pozwala na załatwienie sprawy. Jeśli wniosek nie jest kompletny, to OT TDT wezwie cię do usunięcia braków. Będziesz mieć na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, to Transportowy Dozór Techniczny nie załatwi twojej sprawy. Brakujące dokumenty złóż w OT TDT, w którym złożyłeś wniosek o wydanie duplikatu.

 1. Otrzymasz duplikat poświadczenia dla zbiornika na gaz zamontowanego w samochodzie

Dostaniesz duplikat poświadczenia czyli protokół z badania i decyzję dla zbiornika na gaz zamontowanego w pojeździe.

Nie dostaniesz duplikatu z protokołu dla zbiornika:

 • który nie był przedstawiony do badań z udziałem inspektora TDT
 • któremu wygasła ważność decyzji dopuszczającej do eksploatacji.

W takim przypadku zgłoś zbiornik do badań w zakładzie upoważnionym przez TDT. 

Przejdź do wykazu zakładów uprawnionych przez TDT do przeprowadzania badań.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 65 zł – opłata za wydanie duplikatu

Gdzie zapłacić: opłatę za duplikat wpłać na konto Transportowego Dozoru Technicznego. W tytule wpłaty wpisz: opłata dotyczy wydania duplikatów dokumentów zbiornika nr fabr...”.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.  

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Oddziału Terenowego TDT w Gdańsku, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Gdańska.

Jeśli składasz pełnomocnictwo do Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie, wpłać opłatę skarbową na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie otrzymasz duplikatu, możesz się odwołać do Ministra Infrastruktury. Złóż odwołanie za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Czy ta strona była przydatna?